Actueel

Groene kiezer,

Ik ben gestart met mijn vraagronde over de werking van de voorbije 5 jaar van Groen Bornem bij onze leden, sympathisanten en verenigingen.

Mag ik je enkele vragen stellen over Groen Bornem?

1. Wat vond je van de werking van Groen Bornem de afgelopen 5 jaar?

2. Hoe zou jij een lijst maken voor de verkiezingen?

3. Wat wil...

Buurtmaaltijden: nieuwe lokaties en data

Enkele jaren geleden - bij de uitstippeling van het beleidsplan 2012-2018 - hebben we met Groenbornem het voorstel gelanceerd om buurtmaaltijden in te richten in Bornem. Eindelijk is het zo ver!

Het Sociaal Huis van Bornem, in samenwerking met Pegode vzw, richten vanaf 31 mei 2017 buurtmaaltijden in.

Wat houdt dit in?:

  • tweewekelijkse maaltijd in...Een wandeling langs het Mannenwiel, het Graafschap en de abdij van Bornem

Gids Paul Seghers, Cille Blondeel en Paul Vervaet

Vertrek om 10.00u aan parking Dries: Driesstraat 25, 2880 Bornem

Einde voorzien om 12.00u.

Iedereen is van harte welkom.

Gisteren ben ik naar het dorpsdebat in Wintam geweest. Ik was er niet alleen. Met een 120-tal dorpsbewoners van Hingene, Wintam en Eikevliet konden we naar hartelust debatteren over 4 thema's: bebouwing, mobiliteit, de (toekkomstige) rol van een kerk in een dorpsgemeenschap en publieke ruimte. Nadenken zeg maar over hoe Bornem er in 2030 kan of mag uitzien. Een korte impressie....

Circulair aankopen Vlaanderen - Bornem doet ook mee

Samen met meer dan 130 andere deelnemende bedrijven en organisaties  zoals o.a. OVAM, Ikea, Colruyt, ING, VRT… gaf gemeente Bornem vandaag de aftrap van de Green Deal Circulair Aankopen.

Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Minister Schauvliege maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor...

Zondag 11 juni van 10 tot 18 uur vindt de ecotuindag opnieuw plaats in de sfeervolle tuin van de Bornemse abdij. Er worden verschillende standen en workshops aangeboden:


Bijenhotel maken
Leer composteren
Demo van een hakselaar
Honing slingeren
Workshop ‘no food to waste’
Afvalpreventiemobiel
Blote...

GROEN KLEIN-BRABANT WIL FUSIE DRIE GEMEENTEN TOT KLEIN-BRABANT

De leden van de Groene partij uit de drie gemeenten hebben zich uitgesproken over een mogelijke fusie van Puurs en St-Amands tot één gemeente. De conclusie is een nodeloze tussenstap. Groen wil één fusiegemeente op het niveau van Klein-Brabant. Dat getuigt van gezond verstand omdat de sociale, economische en culturele...

De gemeente Bornem organiseert in juni drie afzonderlijke dorpsdebatten. Samen met de inwoners willen we op een open manier nadenken over de ruimtelijke invulling en de mobiliteit in de gemeente en de verschillende deelgemeenten.

Hoe zien de Bornemnaars hun dorp en gemeente in de toekomst evolueren op het vlak van ruimtelijke invulling en mobiliteit. Deze debatten kaderen...

Enkele jaren geleden - bij de uitstippeling van het beleidsplan 2012-2018 - hadden we met Groenbornem het voorstel gelanceerd om buurtmaaltijden in te richten in Bornem. Eindelijk is het zo ver!

Het Sociaal Huis van Bornem, in samenwerking met Pegode vzw, richten vanaf 31 mei 2017 buurtmaaltijden in.

Wat houdt dit in?:

  • tweewekelijkse maaltijd in...

In het regeerakkoord van 2014-2019 besliste de Vlaamse Regering om gericht in te zetten op sportinfrastructuur en daarbij samenwerking te bevorderen. Hierbij worden samenwerking en cofinanciering in allerlei vormen gestimuleerd, zowel voor de bouw als voor de exploitatie van sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft daarbij prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek. Vandaag...

Pagina's