Actueel

De leerlingen van de Bornemse scholen kunnen meedoen met een tekenwedstrijd om de witte huisvuilzakken op te smukken.

De bedoeling is dat de kinderen hun idee over afval, afval voorkomen, goed sorteren en/of geen zwerfvuil veroorzaken op een leuke manier visueel maken. Uit de inzendingen worden een 10-tal tekeningen genomineerd, die voorgelegd worden aan de schepen van...

Vragen van de werkgroep "Haal de Lijn over de Brug"

 

Het standpunt van de groene fractie

 

Vooraf enkele afkortingen verduidelijkt:

CBS: college van Burg en Schepenen

IGBC: intergemeentelijke begeleidingscommissie

GBC: gemeentelijke begeleidingscommissie

HDLB: haal de lijn over de brug

 

1) Neemt het CBS Bornem de...

Groen Klein-Brabant organiseert:


Koken met (on)kruid Een kruidige workshop voor groene keukenvingers

Daslook, kleefkruid, paardenbloem, look zonder look, veldkers, netels, rode zuring, zevenblad ...
Na deze workshop hebben deze kruiden geen geheimen meer voor jou en je keuken.

Snel inschrijven is de boodschap!

Waar: Leerkeuken – de...

Tijdens het gezellige nieuwjaarsontbijt van Groen Klein-Brabant (Puurs, Bornem en St.-Amands) werd voor de eerste maal de Groene Pluim uitgereikt. Deze Pluim is een appreciatie en aanmoediging voor een persoon of een organisatie die zich het voorbije jaar op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak liet opmerken.

Kirstof Calvo - fractieleider in de Kamer van Volksvertegenwoordigers...

 

Klik op de groenkrant om een digitale versie van het huis-aan-huisblad te openen:

 

Je kan ons huis-aan-huisblad ook raadplegen in Pdf-formaat. Klik op onderstaande link om te lezen.

Nieuwjaarsontbijt 2015 Groen Puurs en Bornem

Je bent van harte welkom op het nieuwjaarsontbijt van Groen Puurs en Bornem.

Dit gaat door op 11 januari 2015 in het Gemeenschapszaaltje te Hingene (ingang via Leopoldstraat).

Tot dan?

Het GroenBornemteam

Op dinsdag 9 december 2014 werd er in de gemeenteraad van Bornem gestemd over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) m.b.t. de uitbreiding van de KMO-zone “Woestijnstraat” in de deelgemeente Hingene.

 

Wat voorafging

Groen Bornem had van meet af aan grote vraagtekens bij de inplanting van de KMO-zone in Hingene. We opteerden liever voor de uitbreiding van...

BEZWAAR INDIENEN KAN NOG TOT 3 DECEMBER 2014 BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Bioterra, een bedrijf gelegen aan de overzijde van het kanaal (Wintam - Eikevliet) doet een milieuvergunningsaanvraag klasse I.  Dit bedrijf, gelegen op amper 500m van verschillende woonkernen in Wintam, Eikevliet, Ruisbroek en Niel, verwerkt vervuilde gronden. Hoewel onze milieuschepen en zijn...

Vandaag wordt het masterplan Openbare Verlichting (O.V.) tijdens de gemeenteraad voorgelegd. Het is een van de belangrijkste dossiers voor...

Beste,

Op de nationale betoging van de vakbonden nu donderdag, voeren Groen en Ecolo samen actie om de betogers te ondersteunen. We zijn zichtbaar aanwezig (vlaggen, t-shirts,…) aan de Beurs vanaf 12u.

Met een tweetalige flyer (in pdf) maken we de betogers duidelijk dat het inderdaad anders kan. Want voor het asociale en milieuschadelijke beleid van de nieuwe...

Pagina's