Actueel

Tijdens de maanden februari en maart 2014, heeft Groen Bornem een mobiliteitsenquête gehouden bij de Bornemse bevolking om een beter inzicht te hebben in de noden en verwachtingen van de Bornemnaars op vlak van mobiliteit in het algemeen en van openbaar vervoer in het bijzonder.

Hieruit blijkt dat één derde van de respondenten problemen ervaart om de vestigingen van de...

Dit prachtige Scheldeland ... Zwerfvuil? Drijfvuil?  Waarom?

 

Wees welkom op de inhuldiging van het afvalkunstwerk op zaterdag 29 maart 2014 om 16 uur aan het einde van de Notelaerdreef in Hingene.

Een kunstwerk naar het ontwerp en realisatie van Cis Peeters en Jos Smet zal er te bewonderen zijn.

Organisatie in samenwerking met de Gemeente Bornem, WenZ, vzw het Wielhof....

Dinsdag 18 maart heeft schepen van Wonen, Tom Van Bel (Groen Bornem), een delegatie ontvangen van de vzw’s Samenhuizen en Bond beter leefmilieu en heeft de abdij van Bornem met hen bezocht. De beide vzw’s kwamen kijken naar de mogelijkheden om samen te werken met de gemeente op vlak van gemeenschappelijk wonen op de abdijsite.

Klik hier voor het volledige persbericht.

Voor de...

Een tijdje geleden zetten we op onze website dat er geen bus 257 komt vanaf 20/01/2014 tot einde werken tussen Hingene Kerk en Ruisbroek.

Op 6/02/2014 heeft een afvaardiging van onze werkgroep mobiliteit een gesprek gehad met  schepen Liesje Pauwels, burgemeester Luc De Boeck en De Lijn.

Met resultaat!

Vanaf 10/03/2014 tot einde van de werken zal er voor...

Op 9 februari laatst hadden we onze leden- en sympathisantendag in het gemeenschapszaaltje van Hingene.

Eerst een welkomstdrankje met het woordje van onze voorzitter (Nicole van Praet)  en onze schepen Tom Van Bel en nadien een heerlijke brunch.

Nadien even de benen strekken en een deskundige uitleg krijgen door een gids van Natuurpunt over het toekomstige overstromingsgebied....

Sinds 20/01/2014 rijdt bus 257 niet meer tussen halte Hingene Kerk en halte Eikse Amer (12 haltes!) tot einde der werken van Pidpa in Eikevliet. Dit zal minimum 2 maanden duren.

Werkgroep mobiliteit Groen Bornem vindt dat het niet kan dat busgebruikers -veelal naar de scholen in Boom - net in de winterperiode in de kou gezet worden.

Mobiliteit Groen Bornem denkt dat een pendelbus...

9 februari 2014: leden- en sympathisantenmoment

 

Je bent hartelijk welkom op deze bijeenkomst om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten.

We starten om 10:00 uur in het gemeenschapshuis in Hingene met een welkomstdrankje, een terugblik op ons eerste coalitiejaar door onze voorzitter Nicole Van Praet en van onze Schepen Tom Van Bel. Uiteraard kijken we ook graag vooruit! Uw...

De interne werkgroep "Mobiliteit" van Groen Bornem heeft een enquête opgesteld om e.e.a. rond mobiliteit in Bornem in kaart te brengen.

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zich met eigen wagen te verplaatsen.Groen Bornem wil van jou weten wat je denkt van het openbaar vervoer en algemeende verplaatsingsmogelijkheden in en om Bornem.Je kunt per gezinslid een enquête invullen.

...

Gisteren kwam Björn Rzoska tussen in het Vlaams Parlement ivm het memorandum van De Lijn, en verwees ook naar de situatie in Bornem en Temse.

Bekijk hier zijn tussenkomst terzake:

 

Mobiliteit is en blijft een prioriteit waarvoor wij bij Groen blijven gaan: een vlotte en veilige mobiliteit, zowel voor jong als voor oud. De week van de mobiliteit mochten we dan ook niet zomaar laten voorbijgaan. Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar en van de dramatische ongelukken die zich in Vlaanderen hebben voorgedaan begin september, hebben we dan ook de aandacht willen richten op...

Pagina's