Alternatieve landbouw in Klein-Brabant? Ja!

15 December 2011

Alternatieve landbouw in Klein-Brabant? Ja!

Landbouw blijft de basis van elke economie: als je geen voedsel hebt, dan heb je niets. De gemiddelde leeftijd van landbouwers in Europa ligt rond de 60 jaar. Er is weinig zicht op opvolging en multinationals liggen op de loer om de voedselproductie volledig over te nemen. Wat gaat er gebeuren met al die landbouwgrond als boeren massaal met pensioen gaan? Hoe zal het landschap eruit zien? Waar zal ons voedsel vandaan komen? Deze vragen moet u zich ook stellen over uw eigen gemeente. Zullen we steeds meer gepatenteerd voedsel eten, geproduceerd door grote bedrijven zoals Monsanto, Pioneer, Cargill, e.a.? Als we daar naartoe gaan, weten we nog minder waar ons voedsel vandaan komt. Dan hebben we nog minder controle over de prijzen en wordt de mondiale kloof tussen rijken en armen alleen nog maar groter. Ook de afstand tussen mensen moet weer verkleind worden. Hoe is het mogelijk dat iedereen wel bekommerd is om het milieu, maar tegelijk het gevoel heeft dat hij er eigenlijk niets mee te maken heeft of er niets aan kan doen? In plaats van ons machteloos te voelen over de problemen, kunnen we samenwerken aan oplossingen. 

Eén van zulke oplossingen is een plukboerderij of zelfoogstboerderij. Het is een vruchtbare samenwerking tussen een landbouwer, de afnemers en de natuur. De landbouwer verbindt er zich toe om (biologische) groenten te kweken en in samenspraak met de afnemers wordt er een prijs bepaald. De afnemers kopen een abonnement en komen de groenten zelf oogsten. Er wordt ook afgesproken dat op één of meerder momenten per jaar de afnemers komen helpen op het land.

Dit systeem biedt meer voordelen dan de huidige landbouwindustrie. Zowel de boer als de klant krijgen een eerlijke prijs die ze zelf onderhandeld hebben, de teelt gebeurt ecologisch zonder dat er overheidscontrole nodig is, want de abonnees zijn niet alleen afnemers maar ook medewerkers en controleurs. De boer is verzekerd van zijn afzet en hoeft zijn oogst niet meer te verplaatsen naar een veiling, de klanten komen immers naar zijn eigen veld. Door de kleinschaligheid, het lokale karakter, de seizoensgebonden teelt en biologische werkwijze is een plukboerderij een plek waar mensen elkaar ontmoeten, zich terug verbinden met de natuur op een gezonde manier en ook kinderen weer kunnen zien dat bijvoorbeeld worteltjes niet uit een fabriek komen, maar uit de grond.

We hebben in Klein-Brabant plukboerderijen nodig. Op zondag 29 januari 2012, van 13.30u tot 18.00u, zal in Zaal Centrum, Jan Hammeneckerstraat 32 te Breendonk de film 'A Farm for the Future' (over permacultuur) getoond worden.  Na de film wordt de werking van de zelfpluktuin van Schelle voorgesteld en is er een nabespreking over het thema. Allen daarheen!

Door: Sven Abbeloos (inschrijven: [email protected] of 038305098)