Bornem investeert in moderne heteluchtmachine

06 Juli 2016

Bornem investeert in moderne heteluchtmachine

De gemeente Bornem kocht onlangs een hete lucht onkruidbestrijder van het merk WAVE aan. "Zo kan de groendienst het onkruid op openbare domeinen zonder pesticiden bestrijden en hoeft er ook niemand meer achter een brandende vlam aan te lopen bij het bestrijden van onkruid." Dat zegt Tom Van Bel, groene schepen voor milieu. " Terwijl in Europa de chemische lobby probeert een verbod op glycofosfaat te vermijden,  zetten we in Bornem weer een stap verder in de beheersing van onkruid zonder chemische middelen. Het is veel gezonder werken zonder"   De "Wave"-machine

De machine heeft een ketel van 1.000 liter water. Met behulp van een elektromotor wordt dat water verwarmd tot zo'n 98 graden Celsius. De totale prijs voor het toestel met opleiding bedraagt 25.000 euro.  Goed bested geld, want met 3 a 4 keer per jaar behandelen is onkruid op een plaats vermeden

Reeds enkele jaren gebruikt de gemeente Bornem een minimum aan pesticiden voor het openbaar terrein. Enkel het tweejaarlijks onderhoud van de sportterreinen is een uitzondering.  Vanaf 1 januari 2015 moest het onkruid op alle openbare terreinen in Vlaanderen namelijk pesticidenvrij verdelgd worden.  De machine is dus weer een stap verder in de filosofie "zonder is gezonder"

De machine is dubbel efficiënt want het maakt gebruik van de Wave methode: tijdens de behandeling zal de celstructuur van de onkruidplant worden blootgesteld aan heet water waardoor de celwand zijn functie verliest. De bovengrondse plantendelen zullen afsterven en tegelijkertijd wordt de wortel uitgeput. Het toestel is dus ook werkzaam tegen wortelonkruiden en meerjarige onkruidsoorten. Dat zorgt er voor dat we geen onkruid meer bestrijden maar beheersen.
"De eerste maanden zal het effect niet meteen opmerkelijke resultaten opleveren, maar door de behandeling vol te houden zal het beheersen van onkruid op begraafplaatsen, pleintjes, woonerven en langs openbare wegen heel wat makkelijker worden."

 

Tolerantie

Het anders beheren van het openbaar domein gaat gepaard met een niet te onderschatten meerkost. Manuele bestrijding vergt in elk geval de inzet van heel wat personeel en aangepaste machines zoals branders (of eerder: verhitters) en borstels.
Tegelijk moet bij openbare besturen en burgers meer tolerantie worden gewekt voor een natuurvriendelijker groenbeheer. 'Onkruid' is veelal slechts een subjectieve, visuele ergernis en is niet altijd een teken van verwaarlozing van het openbaar domein.

 

Slimme investering

Samengevat : slimme investering want :

  • Vooruitstrevend : Vermijd vergif en beheerst onkruid door middel van heet water.
  • Arbeidsvriendelijk : de omstandigheden voor de werknemer worden gezonder
  • Goedkoper : want water kost veel minder dan alle andere producten in de handel
  • Ecologisch : zonder is gezonder ! Preventief werken met milieuvriendelijke middelen.

Voor meer info over deze nieuwsflash

Tom Van Bel 0497 25 21 10
www.zonderisgezonder.be