Bornem recycleert computers voor Natuurpunt

20 December 2015

De gemeente Bornem kreeg onlangs een boomcertificaat van Natuurpunt. In ruil voor 18 oude computers, kregen wij 18 bomen en bijhorende m² voor de actie "Bos voor iedereen 2015." Momenteel wordt naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm's gerecycleerd of hergebruikt. Voor IT materiaal is dat 48%. Dat kan beter. Daarom organiseert Out Of Use, in samenwerking met Natuurpunt, een grootschalige inzamelactie van GSM toestellen en IT materiaal bij bedrijven in Vlaanderen. Per PC, laptop of werkende GSM koopt Natuurpunt 1 m² grond aan en plant daarop een boom. De deelnemende bedrijven ontvangen een certificaat met vermelding van het aantal bomen dat wordt geplant dankzij de inlevering van GSM's en IT materiaal. Umicore verwerkt het materiaal en zo zorgen we er samen voor dat grondstoffen hergebruikt worden en er dus geen nieuwe moeten ontgonnen worden.

Op zondag 29 november ontving schepen Tom Van Bel het certificaat en plantte er de 18 Bornemse bomen in het Waverwoud in Lier, deelgebied van de Brede Zeyp.
Met de actie hoopt Natuurpunt minstens 10 000 nieuwe bomen te planten en een nieuw bos aan te leggen waar uitstervende diersoorten als grote bonte spechten, eekhoorntjes en boommarters zich kunnen uitleven. Meer info: http://www.outofuse.com/nl/recyclerenvoornatuurpunt.