Bornem verdient beter

02 Januari 2012

"Gewezen CD&V-meerderheid mag 2012 niet laten domineren door interne chaos" Voor de inwoners van Bornem is de start van het nieuwe jaar historisch te noemen. Zij starten 2012 met een verdeeld schepencollege dat niet langer kan terugvallen op een meerderheid in de gemeenteraad. Als oppositiefracties lanceren wij alvast de oproep aan de gewezen CD&V-meerderheid om de politieke besluitvorming in Bornem niet te laten domineren door interne ruzies, conflicten en misplaatste ijdelheid. Het laatste jaar van deze legislatuur mag niet eindigen in politieke chaos. Bornem verdient beter!Hoewel zowel de burgemeester als het schepencollege veelvuldig te kennen gaven dat de interne ruzies achter de rug waren, blijkt dat sinds de begrotingsraad van december de interne conflicten binnen de CD&V een duidelijke en rechtstreekse impact hebben op het dagelijks bestuur van onze gemeente. En bovenal, dat het gevaar bestaat dat onze gemeente de komende maanden onbestuurbaar wordt.

"Het feit dat het college van burgemeester en schepenen niet langer kan terugvallen op een meerderheid in de gemeenteraad, is enkel en alleen het gevolg van het gebrek aan planning en overleg in één partij. Dat mag de politieke werking in onze gemeente niet verlammen. Vandaar dat wij een oproep lanceren aan de CD&V om de komende maanden op een constructieve manier samen te werken met de nieuwe alternatieve bestuursmeerderheid. Daarbij kunnen alle projecten afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld", stellen de oppositiefracties in koor.

Net zoals dat gebeurde met onder meer het project rond de uitbreiding van de bibliotheek in Ter Dilft. Na het bestuderen van de voorliggende plannen en de zeer karige cijfergegevens in de weinige omkaderende studies én de vaststelling dat de huidige plannen onvoldoende werden bediscussieerd met alle actoren die betrokken zijn bij de werking van het CC Ter Dilft, kwamen de gemeenteraadsfracties van Spa, Vlaams Belang, Open Vld en Groen! tot de gezamenlijke conclusie dat het huidig ontwerp onvoldragen is.

"Maar uitstel is geen afstel", luidt het. "Zoals reeds gesteld, zijn wij bereid om op een constructieve manier alle dossiers op hun plus- en minpunten te beoordelen om samen met de gewezen meerderheid tot een realistische en breed gedragen oplossing te komen."

Bij de huidige plannen voor de verbouwing van de bibliotheek en het CC Ter Dilft en de bouw van een steeds duurder wordende gemeentelijke ruiterhal, was dat voorlopig niet het geval.

Door deze zeer risicovolle projecten uit de begroting te lichten, werd de Bornemnaar alvast behoed voor grote financiële gevaren en mogelijke belastingverhogingen.

Voor meer info:

Open Vld ?  Gunter Joye of Stefaan De Landtsheer ( 0495/87.80.95 ? 0475/43.75.48)

Spa ? Rony Cuyt ( 0479/77.66.40)

Vlaams Belang ? Luk Van Nieuwenhuysen ( 0495/26.26.45)

Groen! ? Tom Van Bel of Nicole Van Praet ( 0497/25.21.10 ? 0471/888 184)