Bornemnaars willen efficiënter openbaar vervoer en veiliger fietsverkeer

23 April 2014

Bornemnaars willen efficiënter openbaar vervoer en veiliger fietsverkeer

Tijdens de maanden februari en maart 2014, heeft Groen Bornem een mobiliteitsenquête gehouden bij de Bornemse bevolking om een beter inzicht te hebben in de noden en verwachtingen van de Bornemnaars op vlak van mobiliteit in het algemeen en van openbaar vervoer in het bijzonder. Hieruit blijkt dat één derde van de respondenten problemen ervaart om de vestigingen van de Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek te bereiken! Voeg daar aan toe de slechte bereikbaarheid van werk en scholen en je benadert de 50%. De vraag naar sneller, frequenter en goedkoper openbaar vervoer kwam ook duidelijk naar voor. Zo laten de verbindingen te wensen over, wat dan weer oorzaak is van stress. Interesse voor het openbaar vervoer ontbreekt nochtans niet. Vele bevraagden zouden het wel vaker willen gebruiken om te gaan winkelen bvb en omdat het socialer en milieuvriendelijker is. Specifiek met betrekking tot de Belbus, wordt vooral de logheid van het systeen aangehaald: geen mogelijkheid om via computer of smartphone te reserveren, lange wachttijden bij het callcenter, belbushaltes soms te ver verwijderd, enz. Positief is dan weer de vriendelijkheid van de chauffeurs.

Waar slechts 40% van de respondenten regelmatig het openbaar vervoer gebruikt omwille van bovengenoemde redenen, wordt de fiets wél vaker genomen: door 71% van de respondenten. Maar ook op dit vlak uiten de Bornemnaars duidelijk hun noden, waarbij veiligheid centraal staat: veiligere fietspaden aan Hingenesteenweg, Vitsdam, Sint-Amandsesteenweg en Puursesteenweg en veiligere oversteekplaatsen. De realisatie van de Fiets-O-Strade richting Temse zou ook extra mogelijkheden bieden voor fietsers. Daarnaast vraagt 67% van de respondenten om van de Boomstraat een fietsstraat te maken, opdat fietsers en voetgangers er zich veiliger en dus rustiger kunnen verplaatsen. Op de vraag of de Boomstraat helemaal autovrij zou moeten zijn zijn de meningen verdeeld (56% ja, 44% neen). Daartegenover staat dat het gedrag van de fietser zelf soms te wensen overlaat.

Het Cambio-systeem van autodelen is nog weinig gekend, maar 41% van de respondenten zegt er wel interesse in te hebben moest het in Bornem beschikbaar zijn.

Op basis van deze resultaten zal Groen Bornem bekijken, samen de coalitiepartner, welke acties we spoedig kunnen ondernemen om een antwoord te bieden op de vraag van de Bornemnaars naar efficiënter openbaar vervoer en veiliger fietsverkeer.

Hieronder de volledige resultaten van de mobiliteitsenquête. Voor meer info, neem contact op met Lieve Jespers, mobiliteit Groen Bornem: 0496/93.00.18 of [email protected].