Bornemse bomenteller gestart

09 Januari 2020

Bornemse bomenteller gestart

Het is de ambitie van onze Groene schepen Nicole Van Praet om tijdens deze legislatuur Bornem te voorzien van 21.000 nieuwe bomen. Voor elke Bornemnaar een nieuwe boom, zeg maar. Maar dat kan ze niet alleen. Alle hulp daarbij is uiteraard zeer welkom.  Je kan je eigen geplante bomen registreren op de website van de gemeente, zodat we de teller kunnen bijhouden.

Bornem heeft op 18 november 2019 als eerste gemeente van de Provincie Antwerpen het bomencharter ondertekend. Bornem wil voor elke inwoner een boom planten, en gaat op die manier voor 21.000 bomen, het streefdoel.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op hun grondgebied. Het Bomencharter is een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen, een symbool voor de collectieve strijd die we samen voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een effectief onderdeel van het Bomencharter.

Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024. Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling.

Registreer uw bomen hier