Corona in Bornem

De gevolgen van de coronacrisis raken ons allemaal. Niet enkel burgers worden getroffen door het coronavirus, maar ook bedrijven, horeca, handelszaken en verenigingen worden geraakt in hun bestaan. De gemeente lanceerde onderstaande maatregelen (persbericht)

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Daarom hebben het college van burgemeester en schepenen en het managementteam van Bornem een ambitieus plan uitgewerkt om de impact van de coronacrisis te beperken. Dit plan is een engagement. De ermee verband houdende beslissingen zullen op het juiste moment in het college worden geformaliseerd en aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Uiteraard wordt er bijgestuurd, als dat nodig blijkt te zijn, en staat het bestuur open voor andere ondersteunende maatregelen.

 

Relanceplan lokale economie Bornem

1. Vrijstelling bedrijfsbelasting

Sinds januari 2020 worden ondernemers in Bornem met een oppervlakte tot 250 m² al vrijgesteld van
bedrijfsbelasting. Als gemeente gaan we nu een stapje verder waarbij er een extra vrijstelling van
belastingen voorzien wordt in 2020 op de tweede schijf (oppervlakte van 250-500 m²) en derde schijf
(500-1000 m²).

2. Gedeeltelijke vrijstelling standgeld voor marktkramers

Wij denken ook in ons Bornem Corona plan aan onze marktkramers en ambulante handel. Zij krijgen
een vrijstelling van het standgeld, in de vorm van één vierde vrijstelling van het jaarlijkse standgeld.
Op die manier willen we ook deze trouwe handelaars mee ondersteunen.

3. Kermissen

De standgelden voor kermissen die niet plaatsvinden, zullen worden terugbetaald aan de
kermisuitbaters.

4. Huurvermindering concessiehouders

Handelszaken en verenigingen die gevestigd zijn in gemeentepatrimonium (zoals ons Cultuurcafé Ter
Dilft en Sportkafee in domein Breeven) krijgen 25% vermindering van het jaarlijkse huurbedrag. Op
die manier willen we als gemeente het goede voorbeeld geven en tevens een oproep lanceren naar
andere verhuurders van handelspanden om dit voorbeeld te volgen. Zo steken we onze
handelszaken in deze moeilijke periode een hart onder de riem.

5. Bornembon

Alle inwoners van Bornem krijgen eenmalig de mogelijkheid om een Bornembon ter waarde van 20
euro aan te kopen voor de prijs van 10 euro. Op die manier legt de gemeente 10 euro per inwoner bij.
Deze Bornembon kan gebruikt worden bij alle Bornemse handelaars. Op die manier injecteert
Bornem mogelijks meer dan 400.000 euro in de lokale economie om de getroffen handelaars verder
te ondersteunen in deze moeilijke tijden.
De inwoners zullen de Bornembon slechts een beperkte tijd kunnen gebruiken, dit om de kleinhandel
te ondersteunen op het moment wanneer de nood het hoogst is. We bieden ook de mogelijkheid aan
inwoners om hun bon te schenken aan kansarmen die nu nog harder getroffen worden door deze
crisis.

6. Doorstart lokale economie

Om onze lokale economie een extra impuls te geven voorzien wij als gemeentebestuur een
promobudget. Op die manier kunnen wij hen extra in de kijker zetten na het opheffen van de
coronamaatregelen. Hierbij denken wij onder andere aan ‘heropenings’acties in onze handelscentra.

7. Extra publiciteit tijdens corona

Wij bieden extra visibiliteit op onze gemeentelijke website en andere digitale kanalen en in onze
geprinte publicaties om de acties en diensten van onze Bornemse horeca en handelaars in de kijker
te zetten. De actie rond het promoten van lever- of take-away opties van onze lokale horeca en het
promoten van onze handelszaken die hun diensten via een webshop aanbieden werd zeer positief
onthaald. We bekijken een bijkomende papieren publicatie waarin onze handelaars en horeca hun
diensten nogmaals kunnen promoten. Op die manier willen we hen het nodige forum aanbieden.

8. Contact met bedrijven

Meer dan ooit moet de gemeente nu in deze moeilijke economische tijden met de ondernemers en
bedrijven kunnen communiceren. Daarom zal een uitgebreide taskforce van medewerkers worden
ingezet om alle bedrijven op het grondgebied van Bornem te contacteren. Dit om alle gegevens te
controleren en te actualiseren, te polsen naar de acute problemen waarmee ze worden
geconfronteerd en te luisteren naar suggesties. Tijdens deze bevraging polsen we ook naar de
beschikbaarheid van oudere laptops voor de scholen.
Ook zetten wij een meldpunt op binnen onze dienst lokale economie waar ondernemers en bedrijven
terechtkunnen met al hun bezorgdheden en vragen. Onze net opgerichte taskforce lokale economie,
met vertegenwoordigers uit het schepencollege, vrijwillige ondernemers, afgevaardigden uit bedrijven
en verenigingen staat paraat om hulp te bieden.

9. Promoten lokaal kopen

Bornem stapt mee in het programma van Vlaio. Dit initiatief bundelt lokale Vlaamse ondernemers en
wordt ondersteund door de Vlaamse overheid. Vanaf eind april start VLAIO een promotie- en
sensibiliseringscampagne via online en social advertising. De lokale handelaars, winkeliers,
restaurants, … van onze gemeente kunnen gratis meesurfen op de verdere bekendmaking van
koopinjebuurt.be. Op die manier zorgen we er mee voor dat onze handelaars extra in de kijker
worden gezet, en dat onze dorpskernen levendig blijven, ook na de coronamaatregelen. Daarnaast
bekijken we hoe we de korte keten verder kunnen uitwerken. Op die manier ondersteunen we onze
lokale landbouwers.

10. Herbekijken van investeringen

Omdat de coronacrisis ook impact heeft op de financiën van de gemeente en op de timing van
aannemers, herbekijkt het college ook het investeringsplan. Om de economie te boosten, doen we
het mogelijke om versneld te investeren. Hierbij denken we aan heraanleg van de Kasteelstraat, en
van diverse fiets- en voetpaden in onze gemeente. De selectie wordt nu volop voorbereid zodat de
aannemers kunnen worden ingeschakeld.

11. Snelle betaling leveranciers

We betalen onze kleine lokale leveranciers prioritair. Dit is een klein gebaar dat de liquiditeitsnood
van de leveranciers vermindert.

12. Budget buurtfeesten

We vinden het belangrijk dat inwoners goed samenleven in hun buurt en promoten de buurtfeesten
met speciale buurtfeestsubsidies. Van zodra het opnieuw toegestaan is dat mensen samenkomen op
een veilige manier, lanceren we de oproep om opnieuw buurtfeesten te organiseren en betalen we
uiteraard de subsidies zo snel mogelijk uit.

13. Extra subsidie voor onze verenigingen

Als gemeente zijn wij ons bewust van de impact op onze verenigingen zowel cultuur-, jeugd- als
sportverenigingen die Bornem rijk is. Veel evenementen zijn geannuleerd, sommigen stellen hun
hoop op het najaar, anderen hebben geen mogelijkheden meer om hun evenement of eetfestijn te
verplaatsen. We zullen ons dan ook engageren om de problemen in kaart te brengen met hulp van de
verenigingen en trachten zo goed als mogelijk hulp te bieden. Zo denken we aan het wereldfestival
Ezperando waarbij door het wegvallen van de inkomsten de verschillende mondiale vzw’s hun
werking dreigen te zien stilvallen.
Omdat de coronacrisis spijtig genoeg nog niet achter ons ligt en de verenigingen in de vrije tijd een
andere benadering kennen, zal de oefening samen met de adviesraden worden gemaakt van zodra
mogelijk. Uiteraard biedt de gemeente ook vandaag al een luisterend oor en mogen de verenigingen
bij hoogdringendheid ons reeds contacteren om hun dossier te bekijken.

14. Inning bedrijfsbelastingen later dit jaar versturen

De gemeentelijke bedrijfsbelastingen die normaal in het voorjaar verstuurd worden, zullen nu pas
later dit jaar in de brievenbussen vallen.

15. Uitstralingsbijdrage

Het was oorspronkelijk de bedoeling om dit jaar te starten met het principe van een
uitstralingsbijdrage, een bijdrage van de winkels in het kerngebied om dit gebied extra te promoten
door middel van acties zoals modeshows, opendeurdagen, winterevents, optredens, enz. Wegens de
coronacrisis stellen we het heffen van deze bijdrage een jaar uit.

16. Plexiwanden en loketten

We adviseren de handelaars bij het aanpassen van hun lokalen met afscheidingswanden en loketten.
We hebben lokale handelaars die hun zaak mochten openen zoals apothekers, en voedingswinkels,
snel voorlopige schermen uit plexiglas uitgeleend om hun de tijd te geven definitieve oplossingen uit
te werken. Ook binnen de gebouwen van onze gemeentelijke diensten hebben we onze balies
uitgerust met degelijke schuifloketten om onze medewerkers optimaal te beschermen. We plaatsten
ook een balie en glaswand in de triagecontainer aan de kliniek.

17. Beschermingsmateriaal

Bornem bestelde meteen een deel maskers die deels hun weg vonden naar het centrale verdeelpunt
van ‘wij helpen mee’. De maskers werden ook geleverd aan landbouwers en professionelen uit de
medische sector die bevoorradingsproblemen hadden, en die ook voldoende ter beschikking werden
gesteld voor onze eigen medewerkers. Vooral de mensen van onze poets- en thuishulp, de
vrijwilligers van Germaine 2.0 en onze buurtkar. Wij blijven zoeken naar kanalen om mee de
groeiende vraag tegemoet te komen. We bedanken ook de vele vrijwilligers die zich inzetten bij de
productie van mondmaskers en schorten en waarmee we nauwe contacten onderhouden. Ook de
lokale bedrijven die materiaal en installaties ter beschikking stellen voor deze productie.

18. Schenkingen aan zorgsector

Wij bedanken alle handelaars en organisaties die schenkingen en traktaties deden aan de zorgsector
en hen daarmee een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. De gemeente Bornem vulde
aan met een gelijkaardig gebaar door o.a. fruitmanden te laten leveren bij deze hulpverleners. We
bestelden deze fruitmanden uiteraard bij lokale handelaars.

19. Vriendenpassen van dit seizoen (2019-2020) worden verlengd.

De Vriendenpassen van Ter Dilft verlengen we tot het volgende seizoen (2020-2021).
Daardoor kunnen ze alsnog genieten van de voordelen voor voorstellingen, films en andere
activiteiten.

 

Maatregelen kwetsbare personen

Los van bovenstaande steunmaatregelen, gaat onze bijzondere aandacht ook uit naar de meest
kwetsbare personen in onze gemeente. Zij zijn het meest vatbaar voor het virus en voor de
gevolgen ervan. We verliezen ook hen niet uit het oog.

1. Coronabrochure

Hierin geven we informatie over de richtlijnen i.v.m. corona en sommen we alle initiatieven op
die we al genomen hebben. Deze brochure werd in elke brievenbus in onze gemeente
bedeeld om zo ook onze niet-digitale burgers te kunnen bereiken.

2. B-Briefje

Deze kaart werd al op 17 maart in al de Bornemse brievenbussen bedeeld. Hiermee kunnen
Bornemnaars hun contactgegevens achterlaten bij hulpbehoevende buren, om zo hen een
handje te helpen.

3. Zeggetis!

Dit is onze 75+-lijn, waarbij medewerkers van Bornem en vrijwilligers de meer dan 2.200
75+’ers in onze gemeente opbellen om te horen hoe het met hen gaat, of zij hulp nodig
hebben met bijvoorbeeld naar de apotheek of supermarkt gaan, of gewoon een luisterend oor
bieden… Op vraag van de 75+'er maken we hier een wekelijkse afspraak van.

4. Helpende handen

Hier kunnen inwoners zich registreren als helpende hand, om boodschappen te doen voor
hulpbehoevende inwoners bijvoorbeeld. Ook hulpvragen komen via deze weg binnen.

5. Telefonische hulplijn

Deze hulplijn werd opgericht voor inwoners met digitale problemen: mensen die graag leren
werken met Skype, WhatsApp of een ander digitaal communicatieplatform, helpen we via
deze weg graag verder.

6. Gratis internet voor scholieren

Thuis de lessen volgen is niet gemakkelijk, en al zeker niet als er geen toegang is tot internet.
Daarom kunnen Bornemse jongeren via het Sociaal Huis gratis toegang krijgen tot een
Telenet-hotspot.

7. Samenwerking met de scholen

Na de paasvakantie informeren we bij de scholen wat we verder nog kunnen betekenen voor
Bornemse kwetsbare gezinnen.

8. Laptops toegankelijk voor elk kind

We zetten onze schouders mee onder het project Digital4Youth en maken dit bekend bij
Bornemse ondernemers en scholen, zodat elke secundaire leerling een thuiscomputer heeft.

9. Aangepaste Germaine 2.0

Ook in deze bijzondere tijden kunnen Bornemse kwetsbare gezinnen terecht in Germaine 2.0
voor een pakket gezonde voeding. We kunnen hiervoor zoals steeds rekenen op een ploeg
vrijwilligers die er mee voor zorgen dat alles veilig verloopt. Voor mensen die omwille van
ziekte hun pakket niet kunnen afhalen, voorzien we levering aan huis. Tijdens de
paasvakantie voorzagen we ook een knutselpakket voor de kinderen i.s.m. het Huis van het
Kind.

10. Terugbetaling vervoer naar de triagepost

Mensen die niet op eigen kracht tot aan de triagepost geraken, zijn in bepaalde gevallen
genoodzaakt om de ambulance te bellen. Bornem komt tussen in de kosten voor dit
vervoer. Personeelsleden die wilden meewerken aan het onthaal in de triagepost werden
hiervoor aangemoedigd.

11. De buurtkar blijft rijden

Ook nu kunnen Bornemnaars rekenen op de buurtkar voor hun boodschappen én een
babbeltje, en dat is vandaag nog meer waard dan anders.

12. Toegankelijke dienstverlening

Net als zoveel organisaties zijn ook wij anders beginnen werken, maar, we blijven steeds
bereikbaar via mail, telefoon, per post. Op afspraak openen we ook de deuren van het
gemeentehuis. We ondersteunen mensen bij hun administratieve vragen, financiële
moeilijkheden en emotioneel welzijn. Ook onze budgetmeter blijft toegankelijk,
vanzelfsprekend met aandacht voor preventiemaatregelen.

13. Onze gezinszorg en poetsdienst blijven werken

Onze thuiszorgdiensten (gezinszorg en poetsdienst) blijven verder werken, met inachtneming
van alle veiligheidsmaatregelen.

14. Online activiteiten ter vervanging van sportkamp, speelpleinwerking en Buitenspeelddag

De monitoren, animatoren en personeelsleden van sport- en jeugddienst zorgden voor online
speel- en spelinitiatieven voor de Bornemse jeugd tijdens de paasvakantie, en ook
morgennamiddag 22/4 tijdens de officiële Buitenspeeldag.

Vanuit Bornem hebben we ook aandacht voor initiatieven die genomen worden door partners, zoals
de 0800-lijn van het CAW, de campagne tegen familiaal geweld van 1712, de meertalige informatie
rond het corona-virus enz.

Bornem wil dan ook in de eerste plaats zijn deelneming betuigen aan alle inwoners die rouwen om
een familielid of een vriend die ze zijn verloren tijdens deze periode. We willen zij die strijden tegen dit
virus enorm veel sterkte en moed toewensen, en alle hulpverleners en vrijwilligers bedanken voor hun
uitzonderlijke inzet. Samen kunnen we dit virus een halt toeroepen, samen tegen corona.

Error in tag 'tag' - No such tag slug corona_in_bornem
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren