De Balans in balans?

18 December 2010

De balans in de balans Aan het begin van een belangrijk politiek jaar is het goed om te merken dat ook de kleine dingen niet worden vergeten. Zo is er in de kleinste woonkern van Bornem de laatste tijd heel wat te te vertellen over het feestzaaltje genaamd de Balans. Het café annex feestzaal wordt al jaar en dag uitgebaat door Victoire en haar partner.

Maar eind januari geven ze er na een lange staat van dienst de brui aan. Er bestaat sindsdien grote onzekerheid omtrent de toekomst van het café natuurlijk : want het rumoer gaat dat het zou verdwijnen en plaats maken voor appartementen. Maar dan moet ook de feestzaal verdwijnen die dienst doet als repetitieruimte voor de fanfare en theater en gebruikt wordt voor lokale feesten.

Naar het schijnt heeft ondertussen de burgemeester zelf even zijn invloed aangewend om het een en ander te regelen. Het gemeensschapshuis blijft gevrijwaard, in het café blijft het bier lopen, en de feestzaal onder de nieuw te bouwen appartementen blijft bestaan.

Dat goed bestuur buiten kijf staat in deze is vanzelfsprekend, maar kan hierbij enige verduidelijking gegeven worden ?

Tom Van Bel
Groen! Bornem