De Buurtkar in Bornem (persbericht gemeente Bornem)

09 December 2015

De Buurtkar in Bornem (persbericht gemeente Bornem)

? Persbericht 2 december 2015

SOCIAAL HUIS BORNEM EN ECOSO STARTEN SAMEN PROJECT 'DE BUURTKAR'

Vanaf maart 2016 legt de 'De Buurtkar' dagelijks een traject af in Bornem.  Met deze mobiele buurtwinkel kunnen ouderen of minder mobiele inwoners zich makkelijker voorzien van hun dagelijkse aankopen van levensmiddelen. Iedereen is welkom aan de kar! Sociaal Huis Bornem kocht de vroegere groentekar van Emiel Pauwels, die eerder dit jaar zijn dagelijkse ronde beëindigde. De volledig heringerichte wagen kan je herkennen aan het nieuwe logo van 'De Buurtkar'.  

 Bij De Buurtkar kan je o.a. ook vuilniszakken kopen en een antwoord krijgen op vragen over de dienstverlening van het Sociaal Huis en de gemeente. In een latere fase kan de kar ook dienst doen als meegeef- en terugbrengluik van te herstellen voorwerpen. Vanzelfsprekend worden deze stukken door Bornemse handelaars gemaakt en worden de voedingswaren zoveel mogelijk ingekocht bij lokale handelaars.

 'De Buurtkar' probeert op die manier tegemoet te komen aan een aantal duidelijke noden in de samenleving. Het verdwijnen van de buurtwinkels zorgt ervoor dat sommige inwoners moeilijker bepaalde levensmiddelen kunnen kopen. Ze worden daardoor sneller afhankelijk van familieleden of buren en raken vaak sociaal geïsoleerd. 'De Buurtkar' komt bij deze mensen in de buurt. Hierdoor kunnen ze langer zelf hun aankopen doen en hun producten zelf kiezen aan de kar. 'De Buurtkar' wil op die manier ook de ontmoeting tussen buurtbewoners bevorderen en het sociaal isolement doorbreken. 'De Buurtkar' zal haar eerste ronde rijden in maart 2016. Vanaf dan rijdt zij dagelijks in gans Bornem volgens een vast traject. De chauffeur krijgt altijd gezelschap van een medewerker van het Sociaal Huis die de mensen wegwijs moet maken in de sociale dienstverlening.

Ecoso en het Sociaal Huis Bornem kunnen voor de ondersteuning van dit project rekenen op subsidies van de provincie Antwerpen. Ecoso ontvangt hiervoor 25 000 euro en Sociaal Huis Bornem 9 000 euro. De subsidie van de provincie Antwerpen kadert binnen een projectoproep die aan de sector van de sociale economie impulsen wil geven. "We ondersteunen dit project omdat het wordt uitgevoerd door een sociaal economie-initiatief. Dat geeft extra tewerkstellings-en opleidingskansen aan doelgroepmedewerkers.  Het mooie aan dit een pilootproject  is dat zowel sociale als economische doelstellingen verenigd. Als het project succesvol blijkt, kan het in een latere fase uitgerold worden over de hele provincie." motiveert gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Sociale Economie, Welzijn en Gezondheid.  Ecoso vzw is begin oktober ontstaan uit Kringwinkels Mechelen en het Wrak in Willebroek. Maatwerkbedrijf Ecoso staat voor ECOlogisch en SOciaal ondernemen en omvat zeven kringwinkels: Londerzeel, Rumst, Schelle, Niel en Willebroek en twee in Mechelen. Ecoso wil groeien naar verdere duurzame sociale tewerkstelling via innovatief en financieel gezond ondernemerschap.

PERSMOMENT: 9 december om 11.30 uur in het gemeentehuis van Bornem (Hingenesteenweg 13). Met toelichting over project door betrokken partners en gelegenheid tot maken van foto's bij de kar.

Meer info:

Algemene vragen ivm het project en de rol van Sociaal Huis Bornem: Nele Moortgat ? [email protected] of 0486/76 66 89

Algemene vragen ivm het project en de rol van Ecoso: Bart Tomlow ? [email protected] of 0478/33 14 07

Vragen ivm de subsidies van de provincie Antwerpen: Lotte Caers ? [email protected] of 0479/86 16 79