Buurten

Actueel

Gisteren ben ik naar het dorpsdebat in Wintam geweest. Ik was er niet alleen. Met een 120-tal dorpsbewoners van Hingene, Wintam en Eikevliet konden we naar hartelust debatteren over 4 thema's: bebouwing, mobiliteit, de (toekkomstige) rol van een kerk in een dorpsgemeenschap en publieke ruimte. Nadenken zeg maar over hoe Bornem er in 2030 kan of mag uitzien. Een korte impressie....

GROEN KLEIN-BRABANT WIL FUSIE DRIE GEMEENTEN TOT KLEIN-BRABANT

De leden van de Groene partij uit de drie gemeenten hebben zich uitgesproken over een mogelijke fusie van Puurs en St-Amands tot één gemeente. De conclusie is een nodeloze tussenstap. Groen wil één fusiegemeente op het niveau van Klein-Brabant. Dat getuigt van gezond verstand omdat de sociale, economische en culturele...

De gemeente Bornem organiseert in juni drie afzonderlijke dorpsdebatten. Samen met de inwoners willen we op een open manier nadenken over de ruimtelijke invulling en de mobiliteit in de gemeente en de verschillende deelgemeenten.

Hoe zien de Bornemnaars hun dorp en gemeente in de toekomst evolueren op het vlak van ruimtelijke invulling en mobiliteit. Deze debatten kaderen...

Pagina's