Energie en klimaat

Actueel

In het kader van het burgemeestersconvenant voert de gemeente Bornem momenteel grootse renovatiewerken uit in het zwembad.in Breeven.

De volledige groep die het zwembad verlucht wordt vervangen door een nieuwe ,heel performante installatie. ( zie rubriek 4214 in studie essa )

Die moet er voor zorgen dat de ‘vuile’ warme lucht afkomstig van de verdamping uit het...

Circulair aankopen Vlaanderen - Bornem doet ook mee

Samen met meer dan 130 andere deelnemende bedrijven en organisaties  zoals o.a. OVAM, Ikea, Colruyt, ING, VRT… gaf gemeente Bornem vandaag de aftrap van de Green Deal Circulair Aankopen.

Deze Green Deal is een initiatief van Vlaanderen Circulair, VVSG, The Shift en Bond Beter Leefmilieu. Minister Schauvliege maakt nog dit jaar 1,7 miljoen euro extra middelen vrij voor...

In het regeerakkoord van 2014-2019 besliste de Vlaamse Regering om gericht in te zetten op sportinfrastructuur en daarbij samenwerking te bevorderen. Hierbij worden samenwerking en cofinanciering in allerlei vormen gestimuleerd, zowel voor de bouw als voor de exploitatie van sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft daarbij prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek. Vandaag...

Pagina's