Milieu

In het dossier "Milieu" worden een aantal plaastelijke thema's behandeld waarvan we denken dat ze voldoende relevant zijn om ze onder de aandacht te brengen.

Actueel

​ Groen is voorstander van digitaal vergaderen.

Sinds kort kan elk gemeenteraadslid voor de uitoefening van haar of zijn functie gebruik maken van een laptop of een tablet. 

Wanneer de raadsleden hun documenten, dossiers en verslagen digitaal kunnen ontvangen, beheren en verwerken, bespaart dit enorm veel tijd, moeite en papier. De gemeentelijke bode kan zich zo ook meer op...

Vanaf februari 2016 wordt de roze zak aan huis opgehaald. Dat is een  belangrijke verwezenlijking van Groen Bornem. Maar wie of wat is die roze zak eigenlijk?

De roze zak bevat alle plastics die niet in de blauwe zak mogen, zoals plastic verpakkingen, folies, zakjes, draagtassen, kuipjes, (boter-) vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, klein...

BEZWAAR INDIENEN KAN NOG TOT 3 DECEMBER 2014 BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

Bioterra, een bedrijf gelegen aan de overzijde van het kanaal (Wintam - Eikevliet) doet een milieuvergunningsaanvraag klasse I.  Dit bedrijf, gelegen op amper 500m van verschillende woonkernen in Wintam, Eikevliet, Ruisbroek en Niel, verwerkt vervuilde gronden. Hoewel onze milieuschepen en zijn...

Pagina's