Milieu

In het dossier "Milieu" worden een aantal plaastelijke thema's behandeld waarvan we denken dat ze voldoende relevant zijn om ze onder de aandacht te brengen.

Actueel

Roze afvalzak verkrijgbaar in de officiële verdeelpunten

Neen dit is géén scheldwoord!

Maar dank zij onze groene schepen, Tom Van Bel, beweegt er wat in het afvalbeleid.

De grijze vuilniszakken zullen stilaan verdwijnen uit het Bornemse straatbeeld. De nieuwe vuilniszakken zijn wit en hebben de opvallende Bornemse ‘B’ als opdruk. Ze zijn te koop in alle verdeelpunten. De grijze vuilniszakken mogen uiteraard nog verder gebruikt...

Als bijlage vindt u het milieubeleidsplan van de gemeente Bornem voor de periode 2010-2014.

Een van onze ambities is het aanpakken van het verschrikkelijk ergerlijk zwerfvuil. Is er in je buurt een perkje, een speelpleintje, een wegberm? En jeuken je vingers om het netjes te houden? Dan kan je je opgeven voor het peter- of meterschap van dat stukje openbaar...

Pagina's