Openbaar groen

Openbaar groen

Openbaar groen is een bevoegdheid van Groen Bornem tijdens deze legislatuur.

We proberen dan ook hier ons steentje bij te dragen voor het behoud van onze groene gemeente.

Actueel

Het stukje bos dat vorig jaar in Wintam door de gemeente Bornem (zonder vergunning) gekapt werd om een nieuw voetbalveld aan te leggen werd heraangeplant.

De 25 verdwenen populieren worden nu vervangen door een 500-tal inheemse loofboompjes.

Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging dus. En wel door een mix van boomsoorten die de diversiteit ten goede komen.

...

 

Op zondag 16 oktober wordt in het gehucht Buitenland een trage weg heropend.

Allen daarheen!

Vooraf inschrijven is wenselijk.

Lees meer hierover op de site van de "Dag van de trage weg"

Gezonder zonder

De gemeente Bornem kocht onlangs een hete lucht onkruidbestrijder van het merk WAVE aan. “Zo kan de groendienst het onkruid op openbare domeinen zonder pesticiden bestrijden en hoeft er ook niemand meer achter een brandende vlam aan te lopen bij het bestrijden van onkruid.” Dat zegt Tom Van Bel, groene schepen voor milieu. “ Terwijl in Europa de chemische lobby...

Pagina's