Ecologisch tuinieren in de abdij

28 Juni 2015

Ecologisch tuinieren in de abdij

De abdijtuin van Bornem is een weekend lang het decor geweest van de ecotuinendagen georganiseerd op 6 en 7 juni. Gastheer waren de tuiniers van de abdij, die een eigen originele naam hadden gevonden voor het verbruikersterras: Café den biechtstoel.   Hap en drank werden er verzorgd door het Bornemse bedrijf Vegabites. Ook Natuurpunt, Velt, Ivarem, de imkervereniging en vele anderen waren van de partij met een stand en/of workshop.


Op zaterdag werd bovendien een mooie receptie gehouden voor de groene peters en meters van de gemeente Bornem, die elk beloond werden met 5 liter vers appelsap, geperst tijdens de Boerenmarkt in september 2014. In een speech dankte Groen schepen van Milieu en Openbaar groen, Tom Van Bel, hen voor hun bijdrage tot het schoon houden van de Bornemse straten door er vrijwillig het zwerfvuil op te rapen.


De volgende jaren wil Groen Bornem in de abdijtuin en het aanliggende park nieuwe initiatieven ontplooien zodat nog meer inwoners van de gemeente kunnen genieten van de open ruimte in het dorpscentrum.

Foto's in bijlage: Georges Van den Bergh