Een kleine maar dappere fractie!

11 December 2011

Een kleine maar dappere fractie!

Zoals u wellicht (niet) weet, is dat de groene fractie in Bornem de kleinste is van de hele raad. Dat neemt niet weg dat de afgelopen jaren af en toe kleine of grote veranderingen dankzij onze fractie werden doorgevoerd. Want in de eerste plaats is onze partij een luisterend oor voor mensen die in hun onmiddellijke omgeving problemen willen aankaarten. Ik noem er enkele in willekeurige volgorde: het uitdovingsscenario voor brandstoffen Van Meulder in Eikevliet;

  • de lawaaioverlast op het zeekanaal met zware motoren in Wintam;
  • het oplossen van sluipverkeer in Buitenland;
  • een nieuw leven voor café de Balans in Eikevliet;
  • een veiligere voetgangerssituatie rond het CC ter Dilft (aanleg zebrapaden);
  • ...

Groen!Bornem tracht op een positieve, soms ludieke manier een bijdrage te leveren tot beter beleid in Bornem en heeft naast vele kleine agendapunten ook enkele speerpunten.

Waar we veel aandacht aan besteden is energiebesparing en efficiëntie. In samenwerking met de dienst leefmilieu en natuur hebben we de norm vastgelegd voor een extra premie voor mensen die bereid zijn hun huis extra goed te isoleren. Onder het motto: "isoleer je rijk!" kan je nu in Bornem bijna gratis je dak isoleren.

Meer weten? Contacteer [email protected]