Een nieuwe communicatiestrategie voor Bornem?

11 December 2011

Na ? ik mag het hopen - correcte selectieprocedure heeft de gemeente Bornem een nieuwe communicatie-ambtenares. Het toeval wil dat deze nieuwe kracht - die we overigens alle succes toewensen in haar nieuwe job - wel erg veel gemeen heeft met de huidige burgemeester en de Christen Democratische en Vlaamse partij. De 36  andere opgedaagde kandidaten voor het examen van communicatie-ambtenaar zullen wel hebben opgekeken bij de berichtgeving in de pers over de keuze van de nieuwe ambtenaar. Want niet alleen is ze een collega van de huidige burgemeester op het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en zelfs werkzaam op het kabinet van Minister Peeters,  maar ook nog schepen in Schelle voor dezelfde partij als de burgemeester, waar ze ook een absolute meerderheid heeft. Dat schept natuurlijk een sfeer van verdachtmaking rond de benoeming.Bovendien  is de communicatie rond haar aanwerving en de indiensttreding zelf  bijzonder snel gebeurd aangezien het schepencollege op maandag 28/11/'11 de beslissing nam om ze aan te werven en woensdag daaropvolgend reeds de kersverse ambtenaar aan haar collega's werd voorgesteld.

Ik vind dit een slecht signaal aan de Bornemse bevolking en betreur de gang van zaken in die zin dat wellicht de meest bekwame kandidaat de job heeft gehaald, maar dat de overgang naar haar nieuwe taak op een ongelukkig moment is gecommuniceerd en bovendien het vermoeden doet rijzen dat men heeft gekozen voor het principe  "ons kent ons".

Tenslotte vind ik het deontologisch onverantwoord dat een communicatie-ambtenaar op een zo duidelijke wijze haar politieke voorkeur in de verf zet door haar engagement als gemeenteraadslid én ex-schepen in een andere gemeente.

Kan de gemeente hierbij enige verduidelijking geven en zo mogelijk toch vragen aan de nieuwe ambtenaar om haar politieke mandaten elders op te geven om zo elke vorm van belangenvermenging te vermijden ?

Tom Van Bel

Groen! Bornem