Eigen Groen eerst!

20 April 2012

Het groene belang : de strijd tegen exoten in Bornem In het laatste verslag van de milieuraad staat een opmerkelijke bijdrage van de dienst milieu met betrekking tot de bestrijding van exoten in Bornemse bossen, vijvers en weiden. Het loont de moeite de adviezen n.a.v. de uiteenzetting even over te nemen.De vergadering adviseert dat de gemeente de gedragscode van alterias ondertekent en meewerkt aan de verschillende onderdelen ervan. AlterIAS is een Life project met partners uit de sierteeltsector, de overheden, onderzoeksinstellingen,?Zie voor meer details op

www.alterias.be

1. Stopzetten van de aanplanting van bepaalde invasieve planten;2. Informeren van inwoners over invasieve planten;3. Promotie van niet-invasieve alternatieve planten;4. Kennis lijst van invasieve planten in België;5. Deelname aan detectiesysteem;

Eerder heeft collega Schuddinck hierover al bericht , en daarom stelt groenBornem voor om in deze raad de gedragscode aan te nemen en vooral  de reeds bestaande initiatieven wat meer aandacht te geven in de gemeente door ze in het info blad de vermelden. Eén voorbeeld is het project van Francis Peeters aan de Zijdeweg en de Tedescodijk in Hingene ter bestrijding van de exotische Japanse duizendknoop. Verder kan dan bekeken worden of er in de schoot van de bosgroep Antwerpen Zuid al initiatieven zijn. Misschien kunnen we een zelfs een gezamenlijke jacht op invasieve planten organiseren ?

Tom Van BelGroen! Bornem