Fijn stof in Ruisbroek

08 Mei 2009

Onlangs kregen we de resultaten te lezen van het fijn stof gehalte in enkele hotspots in Vlaanderen. Ruisbroek scoort daarbij naast Roeselare bedroevend slecht en dat is niet het eerste jaar. Minster Crevits reageert met de melding dat de verhoogde waarden wellicht aan tijdelijke bouwwerken zijn te wijten. Dat is dan maar de vraag, want die bouwwerken lopen alleszins minder lang de verhoogde waarden. Interessanter om weten is dat in het actieplan "aanpak van fijn stof in industriële hotspotsznes" uit 2007 het volgende vermeld staat over het meetpunt Ruisbroek: "Uit het modelleringsonderzoek voor de situatie in 2002 blijkt dat het verkeer 20% van de plaatselijke bijdrage verklaart, met als belangrijkste bijdragen de A12 ten westen van het meetpunt bijdrage. Diffuse bronnen op 9 verschillende locaties tenslotte verklaren 42% van de gemeten plaatselijke bijdragen (zie Figuur 4.5); de plaatselijke bijdrage is 19,8 % van de totale bijdrage. De belangrijkste diffuse bronnen zijn gelegen op het eiland tussen Rupel en Kanaal van Willebroek (opslaghopen van zand, grind en schroot), de KMO-zone ten zuid-zuidoosten van het meetpunt (bedrijfsterreinen met afvalopslag en recyclagebedrijven) en in mindere mate de bedrijven ten noordwesten van het meetstation langs het kanaal (o.a. asfaltcentrale, chemisch bedrijf). Dat wil dus zeggen dat in totaal 65% van de plaatselijke bijdragen verklaard kunnen worden.Om deze alarmerende cijfers te lijf te gaan is een Vlaams stofplan ontwikkeld in 2007 waarbij voor de zone Ruisbroek de volgende belangrijke opmerking staat :De vereiste 70% reductie van diffuse en ongekende bronnen die nodig is om de grenswaarde te halen is zeer hoog. De totale diffuse emissies per geïdentificeerde zone te Ruisbroek is laag."

We weten dus niet waar al dat stof vandaan komt.Misschien moet de minister president terug eens wat meer gaan fietsen aan de kanaalzone! Dan zal hem duidlijk worden waar al dat stof vandaan komt.

Tom Van BelGroen! Bornem