Frank werkt voor iedereen!

28 September 2012

Frank werkt voor iedereen!

Groen werkt voor iedereen, maar in Groen Bornem zijn er die er zo hun eigen manier van werken op na houden ... Leve de humor!Als kleine ergernissen zoals o.a. zwerfvuil en sluipverkeer kunnen worden opgelost dan voorkomt dat grote frustraties.

Als er actief wordt gewerkt aan een "complete" integratie voor mensen meteen beperking dan zijn we allemaal "gelijk".

Als duurzame producten worden gepromoot dan verkleinen we onze afvalberg en onze ecologische voetafdruk.Als iedereen nu al eens een beetje "Groen" denkt en doet, staan we al een heel pak verder.

Bornem verdient dit en ik ga ervoor.

Frank Peeters - 3de plaats Groen Bornem