Gemeente Bornem organiseert dorpsdebatten

31 Mei 2017

Gemeente Bornem organiseert dorpsdebatten

De gemeente Bornem organiseert in juni drie afzonderlijke dorpsdebatten. Samen met de inwoners willen we op een open manier nadenken over de ruimtelijke invulling en de mobiliteit in de gemeente en de verschillende deelgemeenten. Hoe zien de Bornemnaars hun dorp en gemeente in de toekomst evolueren op het vlak van ruimtelijke invulling en mobiliteit. Deze debatten kaderen in  de opmaak van een  nieuw mobilteitsplan en ruimtelijk structuurplan voor Bornem waarin veel aandacht uitgaat naar de leefbaarheid van de dorpskernen. Het dorpsdebat voor Bornem centrum vindt plaats op maandag 12 juni 2017 in zaal Kloosterheide. Het dorpsdebat Hingene, Wintam en Eikevliet vindt plaats op donderdag 15 juni in het gemeenschapshuis van Wintam. Het dorpsdebat voor Mariekerke, Branst en Weert vindt plaats op maandag 19 juni in het gemeenschapshuis van Branst. Via tafelgesprekken worden alle thema's besproken, ook voor de dorpen apart.

De avonden starten steeds om 19.30 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Geef gerust een seintje op [email protected] als je er bij wil zijn.

 

BIJLAGEN:
folder_dorpsdebatten_2017.pdf