Gratis afval op het containerpark?

08 September 2011

Gratis afval op het containerpark?

De laatste maanden is het containerpark van Bornem niet weg te branden uit de verschillende discussies in Bornem. Opmerkingen over het gedrag van de medewerkers in het containerpark, maar vooral de betalende zone zorgen voor veel soms hoog oplopende discussies in het containerpark zelf, maar ook daarbuiten. We zijn er ons bewust van dat de medewerkers van het containerpark een soms ondankbare taak hebben. Ik heb persoonlijk tijdens mijn verbouwingen meermaals het containerpark bezocht en gemerkt dat de meeste medewerkers erg hun best proberen te doen.Enigszins verrast waren we bij het lezen van de laatste editie van een overigens in een zeer mooie layout gestoken krantje van IVAREM Wellicht onder de indruk van de vele klachten is IVAREM bereid een toegift te doen aan de

Vele bezoekers die met een kleine hoeveelheid afval voor het betalende gedeelte op het containerpark toekomen. De tekst op de website is als volgt :

Vanaf 18/7/2011 mag elk gezin 1 maal per bezoek gratis een kleine hoeveelheid afval op de betalende zone deponeren. De nieuwe regeling geldt voor steenpuin, niet-recycleerbaar bouwafval, vlak glas, grond, hechtgebonden asbest, sloophout en treinbielzen.

- Van 18/7 - eind september: wel nog een ticket halen aan de betaalzuil, maar dit is gratis. Met ticket kan de draaikrans open.- September: draaikrans wordt gedeblokkeerd. Het is niet meer nodig om een ticket te halen aan de betaalzuil.

- Begin 2012: toegang tot de betalende zone via de elektronische identiteitskaart.Opgelet: ieder gezin mag maar 1 keer per bezoek een kleine hoeveelheid afval gratis op de betalende zone deponeren. Opgelet: voor grof vuil moet altijd betaald worden; ook voor een kleine hoeveelheid.

Vooral sinds september ben ik benieuwd wie de draaikrans zal deblokkeren en beslissen wat een kleine hoeveelheid is. In de IVAREM krant staat echter vermeld wat een kleine hoeveelheid is. Een kleine hoeveelheid is wat een normale persoon kan dragen. Kan er mij iemand tonen hoe ik alleen een treinbiels te voet in de betalende zone kan deponeren ?

Hoe sympathiek het idee van IVAREM lijkt, Ik vrees dat dit idee zal leiden tot willekeur en persoonlijke interpretatie door de werknemers van het containerpark en misschien zelfs tot discussies die leiden tot het inroepen van de hulp van de lokale politie. Het zou niet de eerste keer zijn.

Tom Van Bel

Groen! Bornem