Groene jobs moeten van 1 mei opnieuw een feestdag maken

06 Mei 2009

De aarzelende relance-maatregelen van deze federale en deze Vlaamse regering zijn totaal onvoldoende. De oude recepten werken niet meer voor deze economische, sociale en klimaatcrisis. Groen! wil daarom échte verandering, waarbij de keuze voor duurzame jobs in een duurzame economie eindelijk de leidraad van een vernieuwend sociaal en economisch beleid vormen. Daarom kiest Groen! voor een tweesporenbeleid: kiezen voor de groene economie én kwaliteitsvolle jobs. Op elke 10de plaats van alle Groen! lijsten staat er een syndicalist die het Groene programma steunt: Nicole Van Praet en Karin Vanhoffelen in Antwerpen, Philippe Avijn voor Europese lijst , Chris Habraken in Limburg, Cengiz Cetinkaya in Oost-Vlaanderen, Piet de Bisschop in Vlaams-Brabant, Kurt Lecompte in West-Vlaanderen en Pierre Demol voor het Brussels parlement. Het eerste spoor bestaat uit de Groene New Deal: een fors investeringsplan in de groene sectoren van de toekomst. Vlaanderen, Brussel en Europa moeten resoluut kiezen voor een ecologische economie die werk maakt van het behoud van ons ecosysteem. Daartoe willen we 100.000 woningen per jaar isoleren zodat de energiefactuur van de gezinnen daalt en de CO2 uitstoot van ons woningpark decimeert. Groen! kiest volop voor hernieuwbare energie, zowel grootschalig als kleinschalig en decentraal. Hiervoor is er ook een modernisering van ons elektriciteitsnetwerk nodig, zodat we een slim energie-internet creëren waarvan iedereen stroom kan af- en opladen.

Groen! kiest ook écht voor duurzame mobiliteit met meer openbaar vervoer, degelijke fietsinfrastructuur, maar ook met een elektrisch wagenpark inclusief een netwerk van laadstations op groene stroom. We willen samen met de industrie werken aan een verregaande vergroening van de chemie en de staalproductie en inzetten op meer recyclage en cradle to cradle productdesign. Ten slotte willen we ook in de landbouw en het natuurbeheer extra middelen inzetten, voor het creëren van extra jobs. In al deze sectoren samen wil Groen! jaarlijks voor één miljard euro aan groene investeringen zaaien, zodat we op termijn tot 100.000 jobs bij creëren. Zo wordt het relancebeleid tegelijk een klimaatbeleid en een sociaal beleid.

Kiezen voor kwaliteitsvolle jobs is het tweede spoor. Duurzame jobs moeten immers ook kwalitatieve jobs zijn met een goede combinatie van arbeid en gezin. De praktijk leert dat juist in deze crisistijd we ook aandacht moeten hebben voor de kwaliteit van de arbeid. Volgens de pas verschenen werkbaarheidsmonitor van de SERV is ruim 28,8% van de Vlaamse loontrekkenden psychische vermoeid. Voor ruim 18,1% van de Vlaamse werknemers is het welbevinden problematisch.

In vele bedrijven zet men vandaag werknemers aan om deeltijds tijdskrediet te gebruiken om afvloeiingen te voorkomen. Maar door gebrek aan beleid betekent dit ook dat die werknemers er geen gebruik meer van kunnen maken later in hun loopbaan wanneer zij er behoefte aan hebben. Daarom vraagt Groen! aan de regering, aan de vakbonden en aan de werkgevers om vandaag niet alleen aandacht te hebben voor de jobs, maar ook voor de kwaliteit ervan. Groen! wil structurele maatregelen om de combinatie arbeid/gezin te verbeteren, waaronder een uitbouw van ouderschapsverlof en tijdskrediet. Juist in tijden van stijgende werkloosheid moeten we alternatieven durven uitwerken. Groen! wil de arbeid herverdelen en streeft naar een 32-urenweek, aangevuld met een basisloon. Dit zal bijdragen aan meer arbeids- en levenskwaliteit voor méér mensen, als alternatief voor groeiende tijdsdruk voor werkenden én groeiende werkloosheid.

Een overzicht van alle personen uit de vakbondswereld, kan je hier vinden.
Voor het Vlaamse programma van Groen!: klik hier
Voor het Europese programma van Groen!: klik hier.