Info-avond fijn stof in Klein-Brabant

Ons Klein Brabant ligt geprangd tussen de gewestwegen N16, N17, A12 en de
kanaalzone.


Tijdens de meimaand hebben we in gans Klein Brabant op verschillende plaatsen en
tijdstippen fijn stofmetingen gedaan. Deze waren bedroevend tot slecht. Dit was
voor ons een signaal om via deze info-avond de inwoners te informeren.

Lees meer hierover in de uitnodiging in bijlage.

Bijlagen: 

Datum agenda: 

vrijdag, november 18, 2016