Luc De Moor

Chemicus op rust

Luc is lid van het dagelijks bestuur en is de man van de affiches en de aanplakborden. Maar bovenal, als chemicus, is hij van onschatbare waarde voor de interpretatie van milieuvergunningsaanvragen.

Luc was er al bij toen de dieren nog spraken en onze partij nog Agalev heette.

Luc is al sinds het prille begin van onze groene beweging in Klein-Brabant actief voor de partij.