Nicole Van Praet plant Bornemse bomen in de Edegemse Beekvallei

25 November 2019

Nicole Van Praet plant Bornemse bomen in de Edegemse Beekvallei

Bornem kreeg onlangs een boomcertificaat van Natuurpunt. In ruil voor 2 laptops, 54 pc’s en 3 niet-herbruikbare gsm's kregen wij 29 bomen en bijhorende m² voor de actie “Bos voor iedereen 2019.”

Natuurpunt organiseert in samenwerking met Out of Use en Recupel een permanente, grootschalige inzamelactie van gsm-toestellen en IT-materiaal bij particulieren, organisaties en bedrijven.  Per pc, laptop of GSM koopt Natuurpunt 1 m² grond aan en plant daarop een boom.

Onze Groene Schepen Nicole Van Praet plantte in de Edegemse Beekvallei mee de Bornemse bomen. Een goeie oefening, want als het van ons afhangt gaan er in de komende jaren ook in Bornem nog heel wat bomen bijkomen ...

Nicole Van Praet oefent met bomen planten in de Edegemse Beekvallei. Als het van ons afhangt gaan er in de komende jaren ook in Bornem nog heel wat bomen bijkomen ...

De deelnemende bedrijven ontvangen een certificaat met vermelding van het aantal bomen dat wordt geplant dankzij de inlevering. Umicore verwerkt het materiaal en zo zorgen we er samen voor dat grondstoffen hergebruikt worden, en er dus geen nieuwe moeten ontgonnen worden. Momenteel wordt echter maar 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd of hergebruikt. Voor IT-materiaal is dat 48%.

“Met een actie als deze zorgen we samen voor een schoner milieu en werken we aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s: Duurzame steden en gemeenschappen, Verantwoorde consumptie en productie, Leven op het land, en Partnerschappen om een doelstelling te bereiken”, zegt Nicole Van Praet, schepen van o.a. milieu en energie.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn een geheel van universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de Millenniumdoelstellingen te vervangen en de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten. De landen die deze ‘2030 Agenda for Sustainable Development’ in New York hebben ondertekend, waaronder ook België, hebben zich geëngageerd om de SDG’s te gebruiken om hun duurzaamheidsstrategieën voor 2030 te omkaderen.

(Bron: persbericht gemeente Bornem)