Nieuw mobiliteitsplan voor Bornem

Nieuw mobiliteitsplan voor Bornem

Een van de belangrijkste onderdelen van dit plan is het doorgaand verkeer in het centrum van Bornem te ontraden.

Het verkeer in en rond onze gemeente is de laatste jaren sterk geëvolueerd. We tellen meer fietsers, andere fietsen, en ook meer gemotoriseerde voertuigen. Om al deze verkeersstromen vlot en veilig te laten verlopen werd het mobiliteitsplan aangepast

Knip voor gemotoriseerd verkeer aan het Warregaren 

Gemotoriseerd verkeer kan vanaf het Landhuis richting Warregaren rijden en fietsers zijn toegelaten in beide richtingen.  

Aan het einde van de Boomstraat wordt het gemotoriseerd verkeer naar de Puursesteenweg geleid. Fietsers en voetgangers hebben keuze: Puursesteenweg, Kloosterstraat of Sint-Amandsesteenweg. Hierdoor blijft de Boomstraat voor iedereen toegankelijk, maar zal het doorgaand verkeer dat niet de intentie heeft om in de Boomstraat te stoppen, deze mijden. 

St-Amandsesteenweg tussen de verkeerslichten Dulfstraat/Absveldstraat en Kloosterstraat wordt enkelrichting, naar Kloosterstraat.  

Kloosterstraat vanaf Sint-Amandsesteenweg tot kruispunt Achterweidestraat wordt eveneens enkelrichting.  

In de Dulftstraat wordt de huidige rijrichting omgedraaid. Fietsers kunnen steeds in beide richtingen rijden. Hierdoor wordt er voor alle gemotoriseerd verkeer een lus gecreëerd Sint-Amandsesteenweg – Kloosterstraat – Dulftstraat. 

Om de doorstroming te verbeteren worden de verkeerslichten op het kruispunt Absveldstraat-Barelstraat uitgeschakeld en krijgt Absveldstraat-Breevenstraat voorrang. De drukknop voor fietsers komende van de Barelstraat blijft in werking zodat fietsers veilig kunnen oversteken.  

Met deze maatregel willen we ons centrum opnieuw veiliger en aangenamer maken voor voetgangers, fietsers…  

Mensen kunnen nog steeds met de wagen door de Boomstraat rijden en parkeren voor boodschappen. Als men langer in de Boomstraat wil blijven, kan men zich parkeren op onze randparkings. 

Reglementeren van een fietszone 

Heel wat straten in het centrum zijn te smal om fietsers op een veilige manier in te halen met de auto. Om deze veiligheid te garanderen wordt een groot deel van het centrum ingericht als fietszone. Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten. In een fietsstraat is de maximum toegelaten snelheid 30km/u en moet gemotoriseerd verkeer achter de fietser blijven. 

Meer info en plannetjes van de proefopstelling op www.bornem.be

Bron: website gemeente Bornem