Nieuwe KMO-zone te Hingene: een zure erfenis?

08 September 2011

Nieuwe KMO-zone te Hingene: een zure erfenis?

In het recente nummer van Bornem info werd melding gemaakt van de nieuwe te ontwikkelen KMO-zone tussen Groenstraat en Woestijnstraat te Hingene. Vele inwoners van Hingene en Wintam vielen bijna achterover bij het lezen van dit nieuws en laten hun ongenoegen blijken of zullen dat wellicht de volgende maanden doen. Het is ondertussen genoegzaam bekend en in de vorige gemeenteraad ook met zoveel woorden door de voorzitter bekend: de locatie van de nieuwe KMO zone is een late erfenis van onze vorige burgemeester.

Er zijn echter een paar vragen die onbeantwoord bleven tijdens de vorige raad en enkele nieuwe feiten aan het daglicht gekomen waarbij we ons nog meer vragen zijn gaan stellen omtrent de nieuwe industriezone.Het aan te pakken gebied is in 2009 opnieuw erkend als agrarisch gebied op lokaal niveau door lokale belangenverenigingen en de gemeente Bornem. Op Vlaams niveau is hetzelfde gebied plots verdwenen uit dit agrarisch gebied. Kan iemand toelichten wat er juist is aangevoerd als argument op Vlaams niveau om dit specifiek stuk uit het her bestemd agrarisch gebied te halen?Is het mogelijk een overzicht te geven van het aantal m² leegstaande panden in industrieparken in Bornem en braakliggende terreinen in industriegebieden in onze gemeente ? Wellicht een moeilijke oefening, maar we hebben tenslotte een ambtenaar die de KMO zones in kaart heeft gebracht en waarschijnlijk een inschatting kan maken van de huidige leegstand.

Op het terrein is het niet helemaal duidelijk of de inwoners van de bewuste zone onteigend zullen of moeten worden. Kan de gemeente inzage geven van de lijst van woningen in de twee weerhouden zones ( Puursesteenweg en Groenstraat ) en aanduiden om welke woningen het gaat. Is men echt van plan deze woning(en) te onteigenen ?

Tom Van Bel

Groen! Bornem