Nieuwsbrief

06 Mei 2014

??   Schrijf u in voor onze plaatselijke nieuwsbrief!

<!--/*--><![CDATA[/* ><!--*/ <!-- .display_archive .campaign //--> /*--><!]]>*/

Als je op de hoogte wil blijven van wat er bij GroenBornem te beleven valt, kan je je inschrijven op onze periodieke nieuwsbrief. Ongeveer om de 2 maanden krijgt u een electronische nieuwsbrief in uw mailbox. Snel inschrijven dus!

* verplicht veld
Email-adres *
E-mail Formaat
  • html
  • text
  • mobile
(Uw gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan voor de berichten van GroenBornem.)
<!--//--><![CDATA[// ><!-- // <![CDATA[ var fnames = new Array();var ftypes = new Array();fnames='EMAIL';ftypes='email';fnames='FNAME';ftypes='text';fnames='LNAME';ftypes='text'; try { var jqueryLoaded=jQuery; jqueryLoaded=true; } catch(err) { var jqueryLoaded=false; } var head= document.getElementsByTagName('head'); if (!jqueryLoaded) { var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.4/jquery.min.js'; head.appendChild(script); if (script.readyState && script.onload!==null){ script.onreadystatechange= function () { if (this.readyState == 'complete') mce_preload_check(); } } } var script = document.createElement('script'); script.type = 'text/javascript'; script.src = 'http://downloads.mailchimp.com/js/jquery.form-n-validate.js'; head.appendChild(script); var err_style = ''; try{ err_style = mc_custom_error_style; } catch(e){ err_style = '#mc_embed_signup input.mce_inline_error #mc_embed_signup div.mce_inline_error'; } var head= document.getElementsByTagName('head'); var style= document.createElement('style'); style.type= 'text/css'; if (style.styleSheet) { style.styleSheet.cssText = err_style; } else { style.appendChild(document.createTextNode(err_style)); } head.appendChild(style); setTimeout('mce_preload_check();', 250); var mce_preload_checks = 0; function mce_preload_check(){ if (mce_preload_checks>40) return; mce_preload_checks++; try { var jqueryLoaded=jQuery; } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } try { var validatorLoaded=jQuery("#fake-form").validate(); } catch(err) { setTimeout('mce_preload_check();', 250); return; } mce_init_form(); } function mce_init_form(){ jQuery(document).ready( function($) { var options = , onfocusout:function(), onblur:function() }; var mce_validator = $("#mc-embedded-subscribe-form").validate(options); $("#mc-embedded-subscribe-form").unbind('submit');//remove the validator so we can get into beforeSubmit on the ajaxform, which then calls the validator options = { url: 'http://groenbornem.us2.list-manage.com/subscribe/post-json?u=224ccd2fb5f6cd40bd7ad800a&id=6dff94f807&c=?', type: 'GET', dataType: 'json', contentType: "application/json; charset=utf-8", beforeSubmit: function(){ $('#mce_tmp_error_msg').remove(); $('.datefield','#mc_embed_signup').each( function(){ var txt = 'filled'; var fields = new Array(); var i = 0; $(':text', this).each( function(){ fields = this; i++; }); $(':hidden', this).each( function(){ var bday = false; if (fields.length == 2){ bday = true; fields = ;//trick birthdays into having years } if ( fields.value=='MM' && fields.value=='DD' && (fields.value=='YYYY' || (bday && fields.value==1970) ) ){ this.value = ''; } else if ( fields.value=='' && fields.value=='' && (fields.value=='' || (bday && fields.value==1970) ) ){ this.value = ''; } else { this.value = fields.value+'/'+fields.value+'/'+fields.value; } }); }); return mce_validator.form(); }, success: mce_success_cb }; $('#mc-embedded-subscribe-form').ajaxForm(options); }); } function mce_success_cb(resp){ $('#mce-success-response').hide(); $('#mce-error-response').hide(); if (resp.result=="success"){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(resp.msg); $('#mc-embedded-subscribe-form').each(function(){ this.reset(); }); } else { var index = -1; var msg; try { var parts = resp.msg.split(' - ',2); if (parts==undefined){ msg = resp.msg; } else { i = parseInt(parts); if (i.toString() == parts){ index = parts; msg = parts; } else { index = -1; msg = resp.msg; } } } catch(e){ index = -1; msg = resp.msg; } try{ if (index== -1){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } else { err_id = 'mce_tmp_error_msg'; html = '<div id="'+err_id+'" style="'+err_style+'"> '+msg+''; var input_id = '#mc_embed_signup'; var f = $(input_id); if (ftypes=='address'){ input_id = '#mce-'+fnames+'-addr1'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else if (ftypes=='date'){ input_id = '#mce-'+fnames+'-month'; f = $(input_id).parent().parent().get(0); } else { input_id = '#mce-'+fnames; f = $().parent(input_id).get(0); } if (f){ $(f).append(html); $(input_id).focus(); } else { $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } catch(e){ $('#mce-'+resp.result+'-response').show(); $('#mce-'+resp.result+'-response').html(msg); } } } // ]]]]><![CDATA[> //--><!]]>