Luc De Moor

Luc is lid van het dagelijks bestuur en is de man van de affiches en de aanplakborden. Maar bovenal, als chemicus, is hij van onschatbare waarde voor de interpretatie van milieuvergunningsaanvragen.