Pat Cleys

Pat Cleys

Pat is de webbeheerder van deze site en verzorgt de verzending van de nieuwsbrieven. Hij is ook lid van het dagelijks bestuur van Groen Bornem.