Partijvoorzitter, wil je wegen op het beleid? Kies de post Energie.

01 Maart 2023

Partijvoorzitter, wil je wegen op het beleid? Kies de post Energie.

Vinger aan de pols: de Energiebabbel

Vorige maandag debatteerden een flink aantal geïnteresseerde burgers over het energievraagstuk op de “Energiebabbel met Kim en Staf” georganiseerd door Groen Bornem. Een interessant debat, maar vooral: over een item dat de volgende jaren enkel maar qua belangrijkheid zal toenemen.

Kim Buyst, federaal parlementslid en Staf Aerts Vlaams parlementslid voor Groen volgen het thema energie heel nauwgezet via de betreffende parlementaire commissies. Zij kwamen een stand van zaken brengen over het energiebeleid op de verschillende niveaus (Federaal en Vlaams). Voor de lokale accenten zorgden Jan De Bock en Bram Robyn van de werkgroep Energie van het Burgerplatform Klein-Brabant.

 

Het energiedebat gaat veel ruimer dan over kernenergie of laadpalen.


Dat energie het hot item van de toekomst wordt, is als een open deur instampen. Maar wat me vooral opviel was, dat er toch heel wat bezorgde burgers zijn. Geen bezorgdheid over het feit dat het licht zal uitvallen, of dat we niet genoeg laadpalen zullen hebben, maar een bezorgdheid over de maatschappelijke en wereldlijke gevolgen door allerlei beleidsbeslissingen.


Gaande van afvalproblemen door afgeleefde energiesystemen (nucleair afval, afgeschreven windmolens, zonnepanelen, batterijen, enz.), over isolatiemogelijkheden, energie-armoede, sociale tarieven voor energie, mobiliteit en een beter openbaar vervoer, productie in lageloonlanden of milieuproblemen bij het opdelven van grondstoffen, vele elementen in het energievraagstuk kwamen tijdens deze avond naar boven.


En dat is goed. Hoewel op het korte tijdsbestek van een debatavond niet alle onderwerpen kunnen aangesneden worden, is het hartverwarmend te merken dat velen in de energietransitie een hoop vestigen op een brede maatschappelijke transitie. Energiedelen, autodelen, energiebuurten, warmtenetten, enz. … De mogelijkheden zijn legio om een maatschappelijke en sociale verandering in gang te zetten.

 

Vele burgers zijn klaar voor een energietransitie … nu de politici nog!


Wat nu ook, na deze debatavond, vaststaat: Bornem heeft heel wat geïnteresseerden en specialisten onder dak. Waarom zouden we dit menselijk kapitaal niet onderbrengen in een Adviesraad Energie? Een adviesorgaan dat de gemeente kan adviseren op het gebied van energie en haar aanverwante thema’s. Niet dat een gemeente zo indrukwekkend veel beleidsmogelijkheden heeft aangaande energie, maar wanneer een overheid het goede voorbeeld geeft, volgen haar burgers sowieso. Dat staat als een (laad-)paal.


Dus, moest er een partijvoorzitter dit blogbericht lezen, deze raad: kies bij de volgende bevoegdheidsverdeling voor de post energie. Als in de toekomst alle andere beleidsdomeinen de ‘energietoets’ moeten doorstaan, zullen ze steeds via jouw partij moeten passeren. Aanlokkelijk toch? Nu ja, alle gekheid op een stokje, maar de transitie is in volle gang en mag wat mij betreft een tandje bijsteken!


Pat Cleys

Groen Bornem