Persbericht: Dogs@work for sale or for rent?

17 Januari 2012

De hondenclub , een lokale hondentrainingsclub van 165 leden, is het

dogs@work
nieuwe jaar met een
bang en klein hart gestart. De angst betreft  de toekomst van de terreinen van dogs@work, die
liggen in Wintam aan de Suyckenstraat naast de voetbalterreinen van Wintam Eikevliet.
Het terrein, een voetbalveld met niet vergunde kantine, werd onlangs door de
eigenaar te koop gesteld via een makelaarskantoor. Maar daar houdt het op wat
de eenduidige informatie betreft. Want na een grondige inforonde blijken er
twee versies van de feiten.

De ene versie
van de feiten is die van de makelaar die beweert dat het terrein zo snel
mogelijk verkocht mag worden voor de luttele prijs van 156.000 euro. Aan de
prijs kan nog iets worden gedaan, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat voor een
terrein in agrarische gebied zonder toekomstmogelijkheden dit bedrag kan worden
besteed, niet door de hondenclub, noch door de gemeente. Al beweert de makelaar
op zijn site dat het binnen het terrein afzienbare tijd bouwgrond kan worden,
wat volledige nonsens is.

De andere
versie van de feiten komt van het gemeentebestuur dat als bemiddelaar is opgetreden
met de eigenaar van het terrein. De eigenaar verhuurde de gronden aan een
voetbalclub, die op zijn beurt doorverhuurde aan de hondenclub, maar heeft in
december het huurcontract opgezegd. De gemeente stelt voor de gronden niet te
verkopen, maar wel dat de eigenaar het terrein verder verhuurt aan de
hondenclub tegen een maandelijkse vergoeding. Dat zou voor de hondenclub een
voorlopige oplossing zijn.

Er is echter
een belangrijke dimensie aan deze zaak die wat onderbelicht blijft:

De vergunning
voor de hondenclub uit 2007 is van uitdovende aard ' tot er een oplossing is
gevonden', en is vergund op basis van een aantal voorwaarden die ondertussen
nog steeds niet voldaan zijn. Het gebied ligt immers in agrarisch gebied, pal
aan het natuurgebied het Moer, en ( wellicht ) ook in habitatgebied. De
verlichting en het lawaai van de honden zorgt voor overlast tijdens de nachtrust
van dieren in het gebied. De kantine is bovendien zonevreemd gebouwd en
bouwvallig en de verlichting op het terrein is niet conform de vergunning. 

Maar de
gemeente Bornem wil al langer het voetbalterrein omzetten van agrarisch in
recreatiegebied en heeft nog meer plannen in dit verband om zo aansluiting te
zoeken bij de terreinen van de voetbalclub.

Nu de toekomst
van het trainingscenter in gevaar komt, vraagt Groen Bornem aan de gemeente en
de eigenaar om duidelijkheid te scheppen in deze zaak wat lokalen en
trainingsmogelijkheden voor dogs@work betreft. Bovendien lijkt het ons beter een definitieve oplossing te zoeken voor
de hondenclub, die misschien elders te zoeken valt.
Vooral de hondenclub
kan best enige duidelijkheid gebruiken.

 

Tom Van Bel,
GroenBornem,

Werkt voor iedereen