Van steen tot steen: niet zonder oog voor omgeving, natuur en lokale economie!

11 Januari 2018

Van steen tot steen: niet zonder oog voor omgeving, natuur en lokale economie!

Een natuurpark van 500 ha aan de Oude Schelde Vandaag staat slechts één belangrijk agendapunt op de gemeenteraad van Bornem. De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het domein van de graaf van Bornem.

 

Groen Bornem heeft kennis genomen van de plannen van het Domein van Bornem om de volgende jaren het kasteel en omliggende terreinen op te waarderen. Maar we willen graag meer dan alleen maar het verlanglijstje van de graaf invullen en breder denken over de herwaardering van het hele Graafschap.

De dreef bv. is meer dan alleen maar een toegangspoort tot het kasteel, de dreef is van ons allemaal. En dus moeten we in het RUP een oplossing bieden voor de gebruikers van de dreef: wandelaars, fietsers, hardlopers, ruiters, overstekend wild en deelfietsen. De dreef moet duurzaam blijven.

Een mobiliteitsplan voor Bornem moet gekoppeld worden aan dit project, voor de circa 15.000 extra bezoekers die het kasteel en dus Bornem zullen bezoeken. Een shuttlebus kan de oplossing bieden om het kasteel te bereiken.

 

Lokale economie

Lokale handelaars, horeca en dus tewerkstelling moeten ook hun graantje kunnen meepikken van dit ambitieuze project. Toeristen van dichtbij en veraf moeten op hun eigen manier ook de andere troeven van Bornem en zijn deelgemeenten kunnen ontdekken. Daarom vinden we het uitermate belangrijk dat de toeristische dienst in het centrum van Bornem de draaischijf blijft.

 

En de natuur?

Die vergeten we niet als groene partij. De herwaardering van het gebied met een natuurbeheersplan (opgelegd door Agentschap van Natuur en Bos ) moet de krijtlijnen uitzetten voor een volledige stijlbreuk met het huidig beleid waar een volledig gebrek is aan visie op lange termijn.

 

Kwaliteit staat voorop en boven kwantiteit.

We mogen niet vergeten dat deze overeenkomst slechts een inspanningsovereenkomst is van beide partijen om in de toekomst een Rup op te maken waarin duidelijke afspraken worden gemaakt over de herbestemming van het domein en omliggende gronden.

Samengevat willen we benadrukken dat we NIET wensen dat het mooie kasteel aan de oude Schelde verkommert. Dat kunnen we vermijden  door zelf de regie in handen te nemen. Onze fractie zal zich op dit punt onthouden zodat de volgende bestuursploeg met de juiste visie kan starten met een RUP, een parkeerbeleidsplan én een natuurbeheersplan voor de circa 500 ha habitatgebied, VENgebied en Vogelrichtlijngebied. Een prachtig natuurpark, bijna 2 keer zo groot als het Zwin. Daar kunnen we maar beter trots op zijn

Meer info over dit persbericht

Nicole Van Praet en Tom Van Bel

0478 56 16 81  en 0497 25 21 10   

 

Lees ook het artikel uit HLN