Voedselbos 't Heyland

30 April 2020

Voedselbos 't Heyland

Een aantal buren uit Wintam wil een bijdrage leveren voor het milieu- en klimaatprobleem. Daarom besloten zij om een voormalige weide aan te kopen en om te vormen tot voedselbos. Volgens de principes van de permacultuur, werken met de natuur en niet tegen de natuur, met nadruk op zoveel mogelijk eetbare en multifunctionele soorten krijgt het stilaan vorm. De eerste hagen, fruitbomen en bessenstruiken zijn aangeplant.

Permacultuur

Het bodemleven wordt niet verstoord, maar juist verrijkt. Door in te zetten op een levende bodem, wordt regenwater beter geabsorbeerd en vastgehouden. Bodemerosie en het uitspoelen van nutriënten wordt tegen gegaan. Dit zorgt voor een betere bestendigheid tegen zowel droogtes als overvloedige regenval.


Het voedselbos vormt een habitat voor talloze dieren en trekt insecten en vogels, wat biodiversiteit ten goede komt. Door de balans tussen roof-en plaagdieren zijn pesticiden niet nodig. Door een levende bodem waar plantenresten weer tot beschikbare nutriënten voor de planten worden getransformeerd, is kunstmest niet nodig.

Kortom, een voedselbos is veerkrachtig tegen klimaatverandering en zorgt voor een duurzame voedselproductie.
Graag meer info, maak dan een afspraak via [email protected].