Voorkom diefstal en laat je fiets graveren (persbericht)

22 April 2013

Het station en haar omgeving zijn voor de gemeente en haar inwoners van groot belang. Verscheidene partners vervullen op vlak van veiligheid elk hun specifieke rol. Om elkaar beter te leren kennen en samen te werken, gingen de betrokken partners een samenwerkingsverband voor de stations van Puurs en Bornem aan. Als officiële start van deze samenwerking ondertekenden de burgemeesters, het parket van Mechelen, de Politiezone Klein-Brabant, de federale politie en de NMBS-Holding in 2010 hiervoor een intentieverklaring. Binnen deze samenwerking is een enquête afgenomen met als doel te peilen naar de veiligheidsgevoelens van de reizigers, het personeel en de omwonenden. Het resultaat van deze bevraging werd vertaald in een actieplan waarin de nadruk ligt op informatie-uitwisseling tussen de partners en de aanpak van hangjongeren en fietsdiefstal. In dit kader organiseren de betrokken partners een fietsgraveeractie waarbij een uniek graveernummer op je fiets aangebracht wordt. Hierdoor worden eventuele fietsdieven ontmoedigd en kunnen gestolen fietsen makkelijker aan hun eigenaars terug bezorgd worden. Heb je interesse om je fiets te laten graveren,  dan kan dat op onderstaande data.

Bornem station: 6 mei tussen 9 en 12 uur en 8 mei tussen 14 en 18 uur

Puurs station: 15 mei tussen 14 en 18 uur en 16 mei tussen 9 en 12 uur

Sint-Amands (oud-station) 21 mei tussen 9 en 12 uur en 22 mei tussen 14 en 18 uur.