Voorstelling Schepencollege Bornem 2013-2018

11 December 2012

Voorstelling Schepencollege Bornem 2013-2018

Nadat in de voorbije week de namen van de diverse schepenen voor de komende legislatuur werden aangeduid zijn nu ook de verschillende bevoegdheden onderling afgesproken. algemene coördinatie,veiligheid;

 • personeel;
 • burgerzaken;
 • financiën;
 • ruimtelijke ordening.

Greet De bruyn (1° schepen):

 • jeugd en gezin;
 • sport;
 • noord-zuid beleid.

Bernadette Boeykens:

 • cultuur;
 • toerisme;
 • erfgoed, monumenten en kerkhoven.

Dirk Hoofd:

 • openbare werken;
 • landbouw;
 • waterbeleid.

Tom Van Bel:

 • woonbeleid;
 • buurten;
 • energie;
 • milieu en openbaar groen

Tom Van Ranst:

 • senioren;
 • gezondheid;
 • tewerkstelling.

Liesje Pauwels:

 • mobiliteit;
 • communicatie;
 • ICT;
 • lokale economie.

Het voorzitterschap van het OCMW zal ook in de komende legislatuur worden uitgeoefend door Gil Van den Berghe die ingevolge toepassing van het gemeentedecreet ook zal toegevoegd worden aan het college. Mede daardoor is het domein welzijn niet specifiek toegewezen gezien deze materie door verschillende schepenen  zal worden opgevolgd.

Tenslotte is Vital Vermijlen voorgedragen als voorzitter van de gemeenteraad.

Al deze aanstellingen worden geagendeerd op de eerste gemeenteraad op 2 januari 2013 waarna deze vernieuwde ploeg aan de slag kan. In het eerste jaar van de legislatuur zal er uitgebreid aandacht besteed worden aan het opstellen van een strategisch beleidsplan 2014-2019. Vanuit  het college zal er echter niet gewacht worden op de definitieve tekst van  dit plan. Voortbouwend op de gemaakte afspraken tijdens de coalitiegesprekken zal  er een visietekst worden opgesteld waarin de belangrijkste beleidsprioriteiten zullen worden toegelicht. Deze tekst zal op de gemeenteraad van  dinsdag 19 februari 2013 aan de gemeenteraadsleden worden voorgelegd.