Zwembad Breeven ontvangt subsidies van Vlaamse Regering

02 Mei 2017

In het regeerakkoord van 2014-2019 besliste de Vlaamse Regering om gericht in te zetten op sportinfrastructuur en daarbij samenwerking te bevorderen. Hierbij worden samenwerking en cofinanciering in allerlei vormen gestimuleerd, zowel voor de bouw als voor de exploitatie van sportinfrastructuur. De Vlaamse Regering heeft daarbij prioritaire aandacht voor de zwembadproblematiek. Vandaag bestaat er immers een acute nood aan nieuwe investeringen in zwembaden. Veel zwembaden dateren nog uit de jaren '70 en zijn inmiddels verouderd. Het zwembad van Bornem werd gebouwd in 1999. Het oogt nog vrij nieuw, maar is ondertussen wel al 18 jaar oud. Bornem diende een investeringsdossier in voor een renovatie aan het zwembad. Het dossier werd door de commissie ontvankelijk verklaard én met goede punten beloond, namelijk 80/100. We ontvangen 77.520 euro subsidies. Hiermee zijn we enorm verheugd. Als bestuur heeft Bornem in het verleden tal van inspanningen gedaan zonder subsidies. Op die manier hebben we ervoor gezorgd dat de Bornemnaars en mensen uit de regio steeds in Bornem terecht konden om te zwemmen.

Met dit mooie subsidiebedrag gaan we o.a. de huidige luchtgroep vervangen door een modern systeem dat de warmte uit de lucht recupereert. In een zwembad wordt immers continu minimum 20% van de lucht naar buiten geblazen om ophoping van bezoedelde lucht te voorkomen.


Op het dak worden 336 panelen geplaatst van 1,65 x 1meter en 80 kwPiek die jaarlijks ongeveer 75 Mwh opbrengen. Hiervoor wordt de hoogspanningscabine aangepast. Ook de hydrofoorgroep wordt aangepast. Dit om de toiletten te kunnen spoelen met vijverwater in plaats van met drinkwater. Deze werken worden uitgevoerd tijdens de jaarlijkse sluiting van het zwembad in september.