Financiën

Ondanks de relatief hoge gemeentebelastingen heeft Bornem toch één van de hoogste schulden per inwoner in de provincie Antwerpen.


Wij staan voor een transparant en gedisciplineerd financieel beleid, met volgende leidende principes:

  • zorgvuldigheid: de gemeente werkt voor een groot stuk met de belastingen die u en/of uw onderneming betaalt. Het betaamt dat wij deze centen doordacht en zorgvuldig besteden, als een goed huisvader, en los van enige individuele belangen. Dure projecten zonder wezenlijke toegevoegde waarde zullen we niet doorvoeren. Belangrijke en dure projecten zullen we onderwerpen aan een doorlichting door financiële experten.

Wij staan voor een transparant en gedisciplineerd financieel beleid

  • lange termijn: schulden maken is makkelijk; deze moeten echter ooit worden terugbetaald. Wij staan garant om de financiële huishouding grondig door te lichten, een lange-termijn financiële planning op te maken en willen de gemeenteschuld langzaam af te bouwen tot een aanvaardbaar gemiddelde.
  • burgerbegroting: we maken ons sterk om een bepaald % van het gemeentebudget (in de vorm van centen en/of logistieke en andere ondersteuning) vrij te maken voor initiatieven die u / de verenigingen aanbrengen en uitvoeren.
  • heroriëntering van belastingen: we zullen de bestaande gemeentelijke belastingen kritisch analyseren, en deze waar mogelijk en nuttig heroriënteren in functie van de beleidsobjectieven.