Onze mensen

Tom Van Bel - Schepen Groen Bornem

Tom is lid van het schepencollege en heeft als bevoegdheden:

  • Woonbeleid;
  • Buurten;
  • Energie;
  • Milieu
  • Openbaar Groen.

 

Spreekuren:

Gemeentehuis Bornem: woensdag van 18.30 tot 19 uur
Gemeentehuis Hingene: zaterdag van 11 tot 11.30 uur

Tel: 0497.25.21.10

Vragen, voorstellen, suggesties kan je bezorgen via info@groenbornem.be

 

Nicole Van Praet

Nicole is onze voorzitter en zetelt in de gemeenteraad. Zij is reeds lang actief binnen de partij en heeft een jarenlange ervaring als gemeenteraadslid. Voordien was zij vakbondsafgevaardigde.

Je kan haar bereiken via vpraetn@gmail.com

Lieve is onze groene fietster nummer één! Zij speelt dan ook een trekkende rol in onze werkgroep mobiliteit (Dewelke uiteraard over méér gaat dan fietsen alleen. Denk maar aan de vele plaatselijke problemen met het openbaar vervoer.)

Heb je vragen of suggesties rond het thema mobiliteit, laat gerust een berichtje op info@groenbornem.be

Gerda Sallaets

Gerda beheert onze centen als penningmeester. Zij is tevens duivel-doet-al binnen Groenbornen en lid van het dagelijks bestuur.

Paulus is het nieuwe OCMW-raadslid. Hij vervangt Frank Peeters, die om persoonlijke redenen zijn mandaat neerlegde. Paulus is sociaal geëngageerd, overtuigd vegetariër en dierenrechtenactivist. Muziek zelf maken is zijn passie (én job).

Jan is voorzitter van onze werkgroep Energie. Hij is o.a. ook bezieler van het repaircafé.

Karel van Kouteren

Karel is onze specialist op gebied van energie, nieuwe mobiliteit, en bio-ecologisch bouwen. Heb je vragen of suggesties rond het energiebeleid van Bornem, stel je vraag via info@groenbornem.be.

Luc is lid van het dagelijks bestuur en is de man van de affiches en de aanplakborden. Maar bovenal, als chemicus, is hij van onschatbare waarde voor de interpretatie van milieuvergunningsaanvragen.

Pat Cleys

Pat is de webbeheerder van deze site en verzorgt de verzending van de nieuwsbrieven. Hij is ook lid van het dagelijks bestuur van Groen Bornem.