De mensen van

Groen Bornem

Nicole Van Praet

Groen gemeenteraadslid

Stefan De Maeyer

Voorzitter Groen Bornem

Muriel Van den Abbeele

Deskundige sociaal woonbeleid

Gerda Sallaets

Penningmeester - communicatie - ledenbeheer

Pat Cleys

Communicatie - website

Karel Van Kouteren

Energiespecialist, mobiliteitskenner