De mensen van Groen

Groen Bornem

Stefan De Maeyer

Stefan is sinds 10 maart 2019 onze nieuwe voorzitter.

Nicole Van Praet

Groene schepen voor IEDEREENBORNEM met als bevoegdheden: milieu, energie, buurten, waterbeleid, dierenwelzijn, mondiaal beleid, openbaar groen. 

Muriel Van den Abbeele

Muriel is het enthousiasme zelve ... en is lid van de raad van bestuur van het Woonveer Klein-Brabant

Gerda Sallaets

Penningmeester - communicatie - ledenbeheer

Pat Cleys

Communicatie - website

Karel Van Kouteren

Energiespecialist, mobiliteitskenner