Nicole Van Praet

Voorzitter Groen Bornem en gemeenteraadslid...

Tom Van Bel

Schepen van buurten, energie, openbaar...

Paulus Ielegems

Raadslid Sociaal Huis

Lieve Jespers

Raadslid sociale huisvestingsmaatschappij

Gerda Sallaets

Penningmeester

Luc De Moor

Chemicus op rust

Pat Cleys

Communicatie - website

Karel Van Kouteren

Energiespecialist, mobiliteitskenner