Jef gaat Vooruit

14 Juli 2022

Jef gaat Vooruit

Heb jij dat ook soms dat je bij het lezen van een tekst een flash-back krijgt? Onlangs bezorgde Vooruit mij een brochure over haar politieke werking in Bornem. Onwillekeurig moest ik denken aan boeken die ik in een ver verleden verslonden heb, en in het bijzonder aan deze van Jef Geeraerts.

Jef (niet dat we persoonlijk bevriend waren, maar dat bekt beter), hanteerde in de Gangreen-cyclus een nogal eigengereide schrijfstijl. Een introductiezin van anderhalve bladzijde zonder punten tussendoor was zeker geen aardigheid. Bovendien waren de onderwerpen in die tijd nogal controversieel. Op z'n zachtst uitgedrukt.

Maar dit even terzijde. Terug naar de brochure van Vooruit. Uiteraard heb ik deze met veel interesse en een open blik gelezen. Wat me hierbij opvalt is, dat in de losse bijlage, nogal wat herhalingen te vinden zijn van teksten die in het vaste gedeelte al geschreven staan. Is dat misschien een knipoog naar de Bijbel of de Koran, waar herhalingen schering en inslag zijn om de boodschap voor de niet-geletterde mensen beter te laten doordringen bij voorlezing door een geestelijke? Maar deze twee boeken kan ik dan weer met de beste wil van de wereld niet rijmen met Jef … gezien zijn levenswandel.

Maar wat hier wel overeenkomt met de stijl van Jef is de ellenlange opsomming van de projecten waar Vooruit “haar schouders onder gezet heeft” en “hun steun aan verleend heeft”. De 5de alinea van de bijlage telt maar liefst – ik heb het gemakkelijkheidshalve voor jou al even nageteld – 222 woorden. Daar zou Jef spontaan een natte droom van gekregen hebben. En iets in mij zegt dat Jef het niet alleen bij dromen hield …

Als we de tekst wat nader bekijken, vraag ik mij af of dit niet een opsomming is van de agenda’s van de verschillende Bornemse (sociale) adviesraden? Worden die dan enkel door Vooruit’ers bevolkt? Deze raden zitten vol met al of niet vrijwillige mensen van allerlei slag en politieke kleur. Ongeacht of ze nu een partijkaart hebben of niet. Tip voor niet-Vooruit-lezers: een partijkaart is een lidkaart van een politieke partij waarmee soms al eens een deurtje extra open gaat.

Ik blijf ook op mijn honger zitten over de betekenis van: “schouders onder zetten”, “steun geven aan”, “verdere ondersteuning en optimalisatie van …” enz.. 222 woorden om alles en niets te vertellen, daar ik nog steeds geen zicht krijg op de zeer concreet behaalde resultaten van het beleid van Vooruit. Alles en niets dus over de voorbije drie jaar.

Alles? Er is mijns inziens een bijzondere passage waarover met geen woord gerept wordt. Het feit dat Vooruit met de blauwe fractie een verstandshuwelijk – nou ja, verstandig? - aanging, en daardoor zelf de stekker uit de coalitie trok, is nochtans een belangrijk gegeven in deze. Als je dan zo fier bent op je 222-woorden-tellende “verwezenlijkingen”, waarom torpedeer je dan al je eigen projecten? Waarom vertel je daar niets over in je brochure? Geen woord, hoewel Vooruit hierin toch ook een van de hoofdrolspelers was?

Maar toch doet het deugd te lezen dat Vooruit Bornem ook de Groene projecten een warm hart toedraagt. Of moeten we zeggen “hun schouders eronder gezet hebben”? (Het Branstbos, het Snoezelbos enz,). ’t Is nu maar te hopen dat de Connor dit niet te horen krijgt, want dat gaat hem punten kosten op ’t Schoon Verdiep in Antwerpen. Meeheulen met de Groene baarlijke duivel past nu eenmaal niet op je CV en kan je natte droom (alweer) in de weg staan. Ook al pretendeer je links te zijn.

Politiek in Bornem … ik volg het nu al bijna 30 jaar van aan de zijlijn, maar ik zal het nooit helemaal begrijpen. Ligt het misschien aan mijn beperkt politiek inzicht, of heb ik te veel gezond boerenverstand? Wie zal het zeggen …?


Pat Cleys

PS: ondergetekende kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van cynisme, sarcasme of ironie gezien zijn beperkt politiek inzicht.