Klimaatactieplan Bornem

21 Januari 2023

Klimaatactieplan Bornem

Bornem maakt zich op voor de toekomst!

Het klimaatactieplan voor Bornem is een ambitieus plan om gezamenlijk, met zo veel mogelijk actoren, de klimaatverandering in betere banen te leiden.

In het plan staan allerlei adviezen, werkmethoden en best practices. Het heeft niet de allure om een star en met de vinger wijzend plan te zijn, maar een werkdocument dat door de volgende jaren zal moeten aangepast en bijgestuurd worden.

Maar we zijn er van overtuigd dat door zulke plannen te lanceren enerzijds het gemeentebestuur het goede voorbeeld kan geven, en anderzijds dit een goede stimulans zal zijn om individuele burgers aan te zetten tot een gedragsverandering op allerlei gebied. Op deze manier kan Bornem ook haar steentje bijdragen aan de verbetering van ons leefmilieu en het klimaat.

 

je kan dit plan hier raadplegen