Wonderbaarlijke vermenigvuldiging

08 December 2017

Wonderbaarlijke vermenigvuldiging

Het stukje bos dat vorig jaar in Wintam door de gemeente Bornem (zonder vergunning) gekapt werd om een nieuw voetbalveld aan te leggen werd heraangeplant. De 25 verdwenen populieren worden nu vervangen door een 500-tal inheemse loofboompjes. Een wonderbaarlijke vermenigvuldiging dus. En wel door een mix van boomsoorten die de diversiteit ten goede komen.

Eind goed, al goed???