Lokale economie

Gezonde en florerende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid. Wij willen dan ook principieel inzetten op een effectieve herwaardering van de handelskernen en ruimte creëren en alle kansen geven aan kleine zelfstandigen en lokale ondernemers.

 

Handel

Handelskernen zijn het kloppend hart van een gemeente en dat gaat verder dan horeca. Gezien de duidelijke achteruitgang in deze is een dringende bijsturing nodig, in samenspraak en met inspraak van de lokale handelaars. Gedurfde infrastructurele aanpassingen, binnen een globaal lange termijnplan (waarbij ook de mobiliteit aangepakt wordt), dringen zich op.

 

Wij zetten in op de opmaak, samen met zowel mobiliteits- als retailexperten, van een alomvattend plan dat het centrum terug aantrekkelijk moet maken en waar het verkeer en parkeren efficiënt verlopen. Het centrum dient ontlast te worden van het doorgaand verkeer. Een verkeersluwe omgeving – met een aantal verkeersvrije dagen – wordt daarbij beoogd, net zoals een aangepast en niet-penaliserend parkeerbeleid. Een nette belevingsstraat bekomen is de betrachting.

 

Gezonde en florerende lokale handel en ondernemingen zorgen voor tewerkstelling, welvaart en gezelligheid.

 

Pop-upinitiatieven en andere tijdelijke invullingen (ook bijvoorbeeld door de verenigingen) krijgen alle kansen. Leegstand wordt zo bestreden.

 

Wij willen actief winkelen bij lokale handelaars stimuleren, ook online, en (het openen van) buurtwinkels in de deelgemeenten actief ondersteunen.

 

Lokaal ondernemerschap

Veel kleine en lokale ondernemingen hebben het moeilijk hun plannen uit te voeren en te groeien door een gebrek aan ruimte. Veel ruimte is juridisch immers voorbehouden voor grote (industriële) bedrijven en blijft vaak lang ongebruikt.

 

Wij willen daarom volop inzetten op de optimalisatie van de beschikbare bestemde ruimte voor kleine en kleinschalige lokale ondernemingen, binnen de contouren van het lokaal draagvlak. We maken snel werk van een grondige inventarisatie van de ongebruikte ruimte en leegstand. We ontraden kordaat leegstand en grondspeculatie.

 

We bekijken hoe industrieruimte kan worden ingezet voor kleine of kleinschalige lokale ondernemingen, desgevallend met investeringen vanuit de gemeente.

 

Belastingen worden geheroriënteerd en vereenvoudigd ten gunste van kleine lokale ondernemingen. Ondernemingen die effectief nieuwe werkgelegenheid creëren worden specifiek gestimuleerd.

 

We installeren een volwaardig handels- en KMO-loket in de gemeentediensten met een gespecialiseerd KMO-ambtenaar.

Terug naar programma