Nicole Van Praet

Nicole Van Praet

Nicole Van Praet

Tot voor het beëindigen van het project IEDEREENBORNEM was zij onze groene schepen met als bevoegdheden: milieu, energie, buurten, waterbeleid, dierenwelzijn, mondiaal beleid, openbaar groen. Nu zetelt zij als "onafhankelijk" raadslid in de gemeenteraad.

Onze groen raadslid trekt in Bornem onvermoeibaar aan de kar, richting een groenere toekomst. Dat doet ze niet alleen, maar met ieder van jullie. Neem gerust contact op met Nicole, want ze staat klaar voor al je vragen en opmerkingen.

Willen we met z’n allen echt iets doen aan de klimaatopwarming? Ik bedoel letterlijk minder CO2 uitstoten en onze lucht terug zuiverder maken?

Gezonde lucht, ruimte om te bewegen, een mobiliteit op maat van de gebruiker, een ruimtelijke ordening de 21ste eeuw waardig. Meer moet dat niet zijn voor mij.

Willen we meer investeren in een doelgericht beleid waar openbaar vervoer zich naar de gebruiker richt en niet blind en doof is om gebruiksvriendelijk openbaar vervoer te realiseren? De Bornembus is al een eerste positieve invulling om vanuit de deelgemeenten naar het station en het centrum te rijden. Mits genoeg politieke wil begint ze nog voor de zomer te rijden. Bij goed gebruik zullen er minder auto’s rijden in het centrum van Bornem en zal de parkeerdruk afnemen. Stap jij mee op deze bus die op vast bepaalde frequenties zal rijden? Samen maken we er een succesverhaal van! 

Daarnaast komt er meer ruimte vrij voor de fietser en de voetganger. De fiets neemt steeds meer plaats in op onze wegen en dit vraagt om veilige fietspaden en aangepaste kruispunten. We tekenden onlangs het fietscharter voor een beter fietsbeleid. Dit jaar starten we met de heraanleg van de St- Amandsestwg. waar je als fietser de plaats krijgt die je verdient. Aan het station komt er een afgesloten fietsenstalling waar je je fiets veilig kan achterlaten. Bovendien komt er dit jaar nog een systeem van (elektrische) deelfietsen.

Toekomstgericht moeten ruimtelijke ordening en mobiliteit op mekaar afgestemd worden. Een interessante oefening voor de volgende legislatuur. Gezonde lucht, ruimte om te bewegen, een mobiliteit op maat van de gebruiker, een ruimtelijke ordening de 21ste eeuw waardig.

Meer moet dat niet zijn voor mij.

Nicole

 

Nicole Van Praet

Groen gemeenteraadslid

Tot voor het beëindigen van het project IEDEREENBORNEM was zij onze groene schepen met als bevoegdheden: milieu, energie, buurten, waterbeleid, dierenwelzijn, mondiaal beleid, openbaar groen. Nu zetelt zij als "onafhankelijk" raadslid in de gemeenteraad.

Onze groen raadslid trekt in Bornem onvermoeibaar aan de kar, richting een groenere toekomst. Dat doet ze niet alleen, maar met ieder van jullie. Neem gerust contact op met Nicole, want ze staat klaar voor al je vragen en opmerkingen.

Willen we met z’n allen echt iets doen aan de klimaatopwarming? Ik bedoel letterlijk minder CO2 uitstoten en onze lucht terug zuiverder maken?

Gezonde lucht, ruimte om te bewegen, een mobiliteit op maat van de gebruiker, een ruimtelijke ordening de 21ste eeuw waardig. Meer moet dat niet zijn voor mij.

Willen we meer investeren in een doelgericht beleid waar openbaar vervoer zich naar de gebruiker richt en niet blind en doof is om gebruiksvriendelijk openbaar vervoer te realiseren? De Bornembus is al een eerste positieve invulling om vanuit de deelgemeenten naar het station en het centrum te rijden. Mits genoeg politieke wil begint ze nog voor de zomer te rijden. Bij goed gebruik zullen er minder auto’s rijden in het centrum van Bornem en zal de parkeerdruk afnemen. Stap jij mee op deze bus die op vast bepaalde frequenties zal rijden? Samen maken we er een succesverhaal van! 

Daarnaast komt er meer ruimte vrij voor de fietser en de voetganger. De fiets neemt steeds meer plaats in op onze wegen en dit vraagt om veilige fietspaden en aangepaste kruispunten. We tekenden onlangs het fietscharter voor een beter fietsbeleid. Dit jaar starten we met de heraanleg van de St- Amandsestwg. waar je als fietser de plaats krijgt die je verdient. Aan het station komt er een afgesloten fietsenstalling waar je je fiets veilig kan achterlaten. Bovendien komt er dit jaar nog een systeem van (elektrische) deelfietsen.

Toekomstgericht moeten ruimtelijke ordening en mobiliteit op mekaar afgestemd worden. Een interessante oefening voor de volgende legislatuur. Gezonde lucht, ruimte om te bewegen, een mobiliteit op maat van de gebruiker, een ruimtelijke ordening de 21ste eeuw waardig.

Meer moet dat niet zijn voor mij.

Nicole