Wat hebben we voor u al gerealiseerd?

18 December 2017

Wat hebben we voor u al gerealiseerd?

Bornem heeft een grondgebied met 43% aan groene ruimte. Daar zij we bijzonder trots op. Hiermee zijn we met kop en schouders koploper in de regio. Waar we met Groen Bornem minstens even fier op zijn, is dat we met onze kleine partij het groene imago van Bornem de laatste 6 jaar gevoelig hebben kunnen vergroten. Hierna leest u wat wij de laatste 6 jaren voor Bornem, en vooral voor u, gerealiseerd hebben. Het geeft ons in elk geval veel zin om op hetzelfde elan voor iedereen in Bornem verder te doen.  

Zelfs met een al hoog gehalte aan groene ruimte zijn we er in de laatste 6 jaar in geslaagd om méér bos en natuurgebied aan te leggen dan in de laatste 40 jaar. In Branst hebben we samen met de schoolkinderen het “Branstbos” heraangeplant en in Breeven groeit nu een nieuw bos (4 ha). In Bornem Centrum krijgt het Abdijpark volop vorm. Weldra zal iedere Bornemnaar kunnen genieten van de rust en de natuur in hartje centrum.

Eikevliet zal terug haar naam alle eer aandoen, want het landschap wordt er terug hersteld met o.a. de aanplant van vele eiken. De Bommeldijk krijgt terug een trage wegfunctie. Ook elders in Eikevliet, Branst, Weert en Buitenland zijn er trage wegen in ere hersteld.

In Buitenland verdwijnt een jachtgebied omdat het qua omvang niet voldoet aan de normen. Maar dit was wel de aanzet voor betere afspraken met de jachtverenigingen.

 

Milieu

Bornem als Vlaamse trendsetter: de roze zak is intussen voldoende ingeburgerd. Maar minder plastic gebruiken is nóg beter. Wij gebruiken alvast herbruikbare tassen bij het winkelen. De gemeente is ook lid van de Statiegeldalliantie om het hergebruik van allerlei flessen aan te moedigen.

Het aantal groene meters en peters stijgt naar ongekende hoogte: 100 mensen die in hun buurt een oogje in het zeil houden en zwerfafval verwijderen. Zij worden elk jaar bedankt voor hun inzet  tijdens de gezellige Ecotuinendag.

Sluikstorter, opgelet! Met de nieuwe mobiele camera’s wordt het nu makkelijker om u te betrappen of op te sporen.

 

Sociaal

De buurtkar doet zijn intrede. Een fijne samenwerking tussen lokale economie, sociaal engagement en een goede bereikbaarheid van de gemeentelijke diensten.

Verschillende gemeenschapshuizen kregen een opfrisbeurt. Ze krijgen nieuwe functies zoals voor de buurtmaaltijden. Bornemnaars die liever zelf biogroentjes kweken, kunnen terecht in de Molenveldweg voor het samentuinenproject. De buurtcomités krijgen extra ondersteuning van de gemeentelijke uitleendienst.

De dorpsdebatten zijn dan weer een belangrijke aanzet tot meer burgerparticipatie en -inspraak.

 

Mobiliteit

Mobiliteit is niet alleen in Bornem een heikel punt. Maar toch kan een gemeente veel doen om de basisbereikbaarheid van de inwoners te verbeteren. In 2013 hebben we 10 verkeersknelpunten voor fietsers en voetgangers geselecteerd. Er wordt intussen gewerkt aan heraanleg van een aantal fietspaden (bv. St.-Amandsesteenweg, Puursesteenweg). De Fiets-o-strade is een hele verbetering om snel Bornem te doorkruisen. Maar met als zwakke punt: de spoorwegovergang op de Puursesteenweg. Een fietstunnel is hier een veiligere oversteekmethode.

De plannen met de buurtbus en de deelfietsen krijgen vastere vorm. Sinds enkele jaren worden er allerlei activiteiten gehouden tijdens de week van de mobiliteit.

 

Cultuur, Sport

Het cc Ter Dilft is een klinkende naam ver buiten onze gemeentelijke grenzen. Artiesten komen maar wat graag terug naar deze locatie. Het was dan ook normaal dat wij graag toestemden in de modernisering van het cc om deze uitstraling verder te bestendigen.

De atletiekpiste in het Breeven kreeg een opknapbeurt en we introduceerden daar ook een nieuw begrip: “desasfalteren”. Lopers en wandelaars kunnen nu in het Breeven op een aangenamer pad hun gangen gaan.

 

Energie

Hoewel er eerst sceptisch gereageerd werd op de bijkomende ecologische investeringen bij de bouw van het cultureel centrum Ter Dilft, is intussen gebleken dat dit juiste keuze was. Niet voor niets werd Ter Dilft uitgeroepen tot het eerste groene CC in Vlaanderen. Deze bijkomende investering zal de gemeente op termijn vele centen besparen. Maar daar bleef het niet bij … meerdere overheidsgebouwen kregen zonnepanelen op hun dak (zwembad, brandweerkazerne). De verwarmings- en zuiveringsinstallatie van het zwembad werden op een ecologisch verantwoorde manier gemoderniseerd. Het openbaar verlichtingsplan startte en voorziet verschillende wijken van Led-verlichting. Alweer een besparing op het energiebudget.

Met het burgemeestersconvenant engageerde de gemeente zich om tegen 2020 20% minder CO2-uit te stoten.

 

Buurten

Voor Groen zijn de gemeenschapshuizen heel belangrijk om het sociale weefsel van een (deel-) gemeente te bestendigen of uit te breiden. Onze voorzitter Nicole Van Praet zette haar schouders onder de vernieuwing en modernisering van de gemeenschapshuizen en in het bijzonder dat van Wintam. Hoewel deze gemeenschapshuizen al veel bevraagd zijn, zouden zij nog tot meer kunnen dienen. We denken hierbij aan zitdagen van het Sociaal Huis, de wijkagent enz.

Schoolkinderen kunnen hun schoolomgeving mee vorm en kleur geven in Wintam met het oog op een veiligere straat (Wintam).

De buurtcomités en feeststraten krijgen extra ondersteuning met meer aandacht voor de uitleendienst van de gemeente.

De dorpsdebatten die op verschillende plaatsen in de gemeente gehouden werden, zijn een belangrijke aanzet tot meer burgerparticipatie en -inspraak.

Door een strenger beleid werd de leegstand van huizen en bedrijven in Bornem stevig teruggedrongen.

Het project samentuinen (naast de spoorweg) kent een groot succes. Samen met je buren groentjes kweken zorgt voor een beter buurtgevoel.