Ecosystemen en klimaatverandering

09 December 2015

Ecosystemen en klimaatverandering

  .Vrijdag 18 december 2015

Voordracht over Ecosystemen en klimaatverandering door professor Patrick Meire, departement Biologie van de Universiteit van Antwerpen

Patrick Meire verricht ondermeer fundamenteel onderzoek naar de dynamiek van  watergebonden ecosystemen en hun grote belang voor Vlaanderen, zeker als die worden ingezet om de te verwachten gevolgen van de klimaatopwarming in te perken. 

Zo lag hij ook mee aan de basis van het geactualiseerde Sigmaplan en het herstel van het Schelde-estuarium. Tijdens deze voordracht wordt dieper ingegaan op de veranderingen die we in Vlaanderen kunnen verwachten en hoe watergebonden ecosystemen een belangrijke rol kunnen spelen bij toenemende overstromingsdreiging.


Organisator: natuurpunt Klein-Brabant

Afspraak: 18 december 2015 in hetGemeenschapshuis Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73, 2880 Hingene-Bornem om 20 uur.

Inkom: 3 euro.